Olav Sandstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav Sandstad

Petter Urdal, Olav Sandstad, Else Marit Løberg, Kari Bente Foss Haug
28.02.2008
Laktasemangel er enten arvelig betinget eller opptrer sekundært til annen tarmsykdom. Nylig ble det påvist en DNA-variant (-13910 C > T i MCM6-genet) som er koblet til arvelig laktasemangel ( 1...
Bjørn Moum, Olav Sandstad
03.04.2008
Det kan bli bedre samhandling og mer robuste enheter når gastromedisinske og gastrokirurgiske fagområder slås sammen, men det kan også bli problemer på grunn av kulturforskjeller. Per Sandvei (t.v)...
Olav Sandstad
27.08.2009
Engelmann, M Godtfredsen, N Kruuse, CR Akutte medicinske tilstande 310 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2009. Pris DKK 320 ISBN 978-87-7749-500-7 Dette er en «frakkelommebok» beregnet på leger...
Tobias Hauge, Egil Johnson, Olav Sandstad, Hans-Olaf Johannessen, Erik Trondsen
27.05.2014
An epiphrenic oesophageal diverticulum develops as the result of increased pressure in the oesophageal wall (pulsion diverticulum). The diverticulum is located in the distal 10 cm of the oesophagus,...
Olav Sandstad
20.01.2005
Lindgren, Stefan Aspegren, Knut Kliniska färdigheter Informationsutbytet mellan patient och läkare. 237 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2004. Pris SEK 367 ISBN 91-44-02375 Forfatterne henvender...
Olav Sandstad
22.04.2010
Talley, NJ O’Connor, S. Pocket clinical examination 3. utg. 238 s, tab, ill. Jacksonville, FL: Churchill Livingstone Elsevier, 2009. Pris USD 55 ISBN 978-0-7295-3872-5 Denne utgivelsen er beregnet på...
Olav Sandstad
04.09.2012
I Tidsskriftet nr. 12/2012 er det en artikkel om forebyggende behandling av brennmanetskader ( 1 ). Jeg ser at en av forfatterne er styreleder og daglig leder for firmaet som markedsfører den...
Asle Medhus, Bjørn Hofstad, Bodil Selbekk, Idar Lygren,, Olav Sandstad, Truls Hauge
14.01.2014
Magne Osnes Magne Osnes døde 7. oktober, 76 år gammel. En uvanlig professor med mange talenter er gått bort. Han vokste opp på Jevnaker og hadde aner fra Åheim på Sunnmøre, et sted han etter hvert...
Tobias Hauge, Egil Johnson, Olav Sandstad, Hans-Olaf Johannessen, Erik Trondsen
27.05.2014
En epifrenisk oesophagusdivertikkel oppstår som følge av økt trykk i oesophagusveggen (pulsjonsdivertikkel). Divertikkelen sitter i distale 10 cm av oesophagus med herniering av mucosa og submucosa...