Kort om målrettet klinisk undersøkelse

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Talley, NJ

  O’Connor, S.

  Pocket clinical examination

  3. utg. 238 s, tab, ill. Jacksonville, FL: Churchill Livingstone Elsevier, 2009. Pris USD 55

  ISBN 978-0-7295-3872-5

  Denne utgivelsen er beregnet på medisinstudenter som skal lære seg å beherske det viktigste redskapet «i kofferten» – anamneseopptaket og den kliniske undersøkelsen. Den er en følgesvenn til storebror Clinical examination: a systematic guide to physical diagnosis. Kortversjonen har et hendig format og tynger ikke mye i en frakkelomme. Den bygger opp under «objective structured clinical examinations» (OSCE), det vi i Norge kaller stasjonseksamen. Alle kapitlene har eksempler på slik målrettet undersøkelse. Under «akutt sykdom»: Pasienten har vært bevisstløs, undersøk ham. Hvoretter det i åtte punkter legges en plan for å gjøre dette målrettet.

  De første kapitlene er Taking the history og Advanced history taking. Deretter kommer undersøkelsesteknikk for organsystemer, så mot slutten geriatrisk pasient og akutt syk pasient, før det hele rundes av med hvordan man skriver og presenterer sykehistorie og funn. Ifølge det som er tradisjon i mange andre land, trekkes her den aktuelle sykehistorien (logisk nok?) frem først. For øvrig er ikke klinisk arbeid vesensforskjellig over landegrensene, og Pocket clinical examination er spekket med gode råd og tips om hvordan man gjennomfører en målrettet anamnese og undersøkelse. Det er et rikelig antall tegninger. De er enkle og illustrative, men mangler det artistiske som av og til gjør at man savner Netter.

  Det finnes mange alternative utgivelser, og erfaringsmessig velger også en del studenter å støtte seg på hefter og stensiler som deles ut i propedeutterminen. Jeg tror imidlertid mange vil kunne ha glede av denne boken når grunnlaget skal legges for et langt arbeidsliv.

  Alle kapitlene innledes med mer og mindre treffende sitater. Det kan kanskje passe å hitsette ett som en spore for flere av oss til å opprettholde bred klinisk interesse, kunnskap og uopphørlig lærevilje – «Specialist – man who knows more and more about less and less» (Wilhelm James Mayo, 1861 – 1934).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media