På tide med ny lommebok?

Olav Sandstad Om forfatteren
Artikkel

Engelmann, M

Godtfredsen, N

Kruuse, CR

Akutte medicinske tilstande

310 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2009. Pris DKK 320

ISBN 978-87-7749-500-7

Dette er en «frakkelommebok» beregnet på leger på vakt. Formatet er hendig, og med lett forsterkede permer med differensialdiagnoser på første perminnbrett og hjertestans og EKG-linjal på siste, tilstreber den å dekke det meste. Den virker solid og vil kunne tåle en omfrakkende tilværelse.

Boken innledes med et kapittel om «Akut medicinsk vagt», deretter kommer organ-, spesialitets- og problemstillingsordnede kapitler, og den avsluttes med administrative forhold, laboratorieanalyser, nyttige adresser og journaloppsett. Med bakgrunnsfarging, tabeller og instruktive tegninger gir den et tiltalende inntrykk. En håndfull fargefotografier av ekstremtilfeller bidrar imidlertid i mine øyne ikke til annet enn skremselspropaganda og gir neppe gjenkjennelseshjelp til uerfarne kolleger.

Innledningskapitlet kan med fordel leses gjentatte ganger av leger på vakt – Hyppige oversete sygdomme hos den ældre pasient. Hyppige oversete sygdomme hos patienter med anden etnisk baggrund. Tips til å undgå udvikling af voldelige situationer. Osv.

Det vil alltid være et vist skjønn med hensyn til hvilke tilstander som skal dekkes i en slik bok. Men det undrer meg at mens man ikke har funnet plass til ulcussykdom, har øsofagitt fått bred dekning. Verre er det at nefrologien ikke har fått noe eget kapittel. Akutt nyresvikt er et avsnitt under væske- og elektrolyttforstyrrelser. Men kronisk nyresvikt og dialyse er det ikke funnet plass til. I det hele tatt er det flere valg som ikke sammenfaller med undertegnedes.

Enkelte andre forhold er «problematisk» danske: EKG-linjalen baserer seg på 25 mm/sek. For laboratorieverdiene benyttes SI-enheter, eksempelvis er normalverdier på 8 – 11 mmol/l for hemoglobin og 600 – 830 µmol/l for albumin, verdier som er egnet til å forvirre en norsk lege. Medikamenter er angitt både som virkestoff og salgsnavn. Dette kan være greit for enkelte preparater som for eksempel Confortid, mens Primperan ikke uten videre er gjenkjennelig for yngre norske leger, og Berodual og Duovent er ukjent for undertegnede. Nyttige adresser og nettsteder blir også stort sett unyttige for nordmenn, ettersom alle bortsett fra www.clinicalevidence.com er danske adresser/telefonnumre.

Alt i alt er dette en kjekk lommebok som akkurat som min lommebok, har hull og mangler som gjør at jeg ikke uten forbehold kan anbefale den til andre.

Anbefalte artikler