Minneord

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Karl-Ludvig Reichelt – Kalle – døde 29.10.2016, nær 83 år gammel. Han var barnebarn til den legendariske misjonshøvdingen Karl Ludvig Reichelt og sønn av misjonæren Gerhardt Reichelt. 1. juledag 1941 falt Hongkong etter blodige kamper mot japanske soldater. Kalle og familien ble sammen med de sivile i byen internert – interneringen varte fra han var åtte til han var nesten 12 år. Dette formet og preget hans liv.

  Da han kom hjem til Norge, utmerket han seg raskt med sine gode evner, og han studerte både kjemi og medisin. I 1957 hadde han et studieopphold ved University of Kansas. Etter turnustjeneste ved Østfold sentralsykehus og i Lødingen distrikt ble han forskningsrådsstipendiat ved Nevrokjemisk institutt ved Universitetet i Oslo. I 1972 forsvarte han sin doktorgrad An investigation into the nature and function of anionic amino acids, peptides and acid soluble proteins in brain tissue.

  Det var ved Barneklinikken og Pediatrisk forskningsinstitutt ved Rikshospitalet han tilbrakte hoveddelen av sitt yrkesliv. Det var en sensasjon da han viste at det ved tilstander som autisme og schizofreni blir skilt ut peptider i urinen som ikke skulle være der. Dette er et pionerarbeid innen det som i dag kalles lekk tarm at stoffer i maten kan passere over tarmslimhinnen og inn i blodbanen uten å bli brutt ned – og så bidra til sykdom. Reichelts forslag om at psykiatrisk sykdom kan behandles med kostholdsendringer, vakte stor oppmerksomhet, men han møtte også betydelig motbør fra den etablerte medisinen. Han var uortodoks i stil og var fortvilet over den mangel på vitenskapelig basert tankegang han mente dominerte konvensjonell tenkning. Han ønsket å utfordre denne med forskningsbaserte studier.

  Kalle ble en redningsmann for mange. I samarbeid med Madlavoll skole og Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger fikk han testet ut flere av sine teorier. Mange pasienter er dypt takknemlige for Reichelts engasjement, og i 2004 ble han belønnet med Kongens fortjenstmedalje i gull.

  I miljøet ved Pediatrisk forskningsinstitutt var Kalle Reichelt en ressurs med sine store kunnskaper og sitt gode humør. Hans voldsomme engasjement og arbeidskapasitet stimulerte oss yngre. Vi er takknemlige for at han fikk gjøre sin forskning hos oss helt til han var 80 år gammel. Helt til det siste var han aktiv, og hans død kom plutselig på oss alle. Karl-Ludvig Reichelt var en ytterst vennlig og fredelig mann – en man kunne stole på under alle forhold. Vi vil minnes ham med dyp takknemlighet.

  For Pediatrisk forskningsinstitutt, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media