Oddvar Kaarbøe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Oddvar Kaarbøe

Anne-Lise Bjørke Monsen, Roar Gjelsvik, Oddvar Kaarbøe, Hanne Husom Haukland, Sverre Sandberg
03.04.2008
De siste årene har det vært en stor vekst i bruken av medisinsk biokjemi, og et høyt volum har generert betydelig økte offentlige utgifter ( 1 ). Fra 2002 – 04 økte refusjonsutbetalingene til...
Roar Gjelsvik, Oddvar Kaarbøe, Hanne Husom Haukland, Anne-Lise Bjørke Monsen, Sverre Sandberg
03.04.2008
I perioden 2001 – 03 økte refusjonsutbetalingene til offentlig og privat laboratorievirksomhet med 47 % ( 1 ). Økningen kan ikke alene tilskrives forverret helsetilstand eller økt forekomst av sykdom...
Roar Gjelsvik, Oddvar Kaarbøe, Hanne Husom Haukland, Anne-Lise Bjørke Monsen, Sverre Sandberg
03.04.2008
Det er stor variasjon i bruken av polikliniske laboratorietjenester. Opprettelse av et nasjonalt fagorgan for laboratoriemedisin kan bidra til en mer kunnskapsbasert bruk av laboratorietjenestene...
Terje P. Hagen, Oddvar Kaarbøe
05.02.2004
Legeforeningens president, Hans Kristian Bakke, diskuterer i Tidsskriftet nr. 22/2003 finansieringen av spesialisthelsetjenesten. Bakkes utgangspunkt er at Legeforeningen i sin høringsuttalelse til...
Anne Line Bretteville-Jensen, Oddvar Kaarbøe
23.09.2004
Et forslag om innsatsstyrt finansiering av psykiatrien begrunnes ut fra troen på at dette vil gi flere pasienter raskere tilgang til behandling samt bedre utnyttelse av ressursene. Erfaringer fra USA...
Anne Line Bretteville-Jensen, Oddvar Kaarbøe
18.11.2004
Jon Lekven kommer med interessante betraktninger til vår kronikk. Han ber oss utdype to spørsmål rundt økonomi og prioritering. Det skal vi kort gjøre. Vi skriver at i et system med innsatsstyrt...