Odd Mjåland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Odd Mjåland

Jill Brook Hervik, Odd Mjåland, Trine Stub
23.11.2020
Endogenous physiological mechanisms can explain the effects of acupuncture, but the treatment has not yet been integrated into Norway’s public health service. About 30 % of the Norwegian...
Jill Brook Hervik, Odd Mjåland, Trine Stub
23.11.2020
Endogene fysiologiske mekanismer kan forklare akupunktureffekt, men behandlingen er ennå ikke integrert i offentlig helsevesen i Norge. Om lag 30 % av den norske befolkningen oppgir at de lever med...
Odd Mjåland, Andreas Nygaard, Christopher Storm-Larsen, Tor Brommeland
26.11.2019
In Norway, it is currently estimated that a bicycle is the mode of transport used in 5 % of all daily travel ( 1 ). Clear policy objectives have been set to increase the percentage to 10 %, and to 20...
Odd Mjåland, Andreas Nygaard, Christopher Storm-Larsen, Tor Brommeland
03.09.2019
I Norge regner man i dag med at 5 % av alle daglige reiser foretas med sykkel ( 1 ). Det foreligger klare politiske mål om å øke andelen opp mot 10 % og til 20 % i byene ( 2 ). En større andel...
Egil Johnson, Erik Carlsen, Odd Mjåland, Anders Drolsum
04.03.2004
Intern rektal invaginasjon er et cirkumferensielt fremfall av rectumveggen som ikke overskrider analkanalen (fig 1). Tilstanden forekommer hyppigst hos kvinner. De vanligste symptomene er en følelse...
Hans-Olaf Johannessen, Egil Johnson, Thomas Clausen, Odd Mjåland
12.08.2004
Insidens av residivbrokk har tradisjonelt vært hovedendepunkt for evaluering av behandlingsresultat etter lyskebrokkirurgi. Brokkirurgi med syntetiske nett gir 30 – 50 % færre residiv enn...
Inger Johanne Bakken, Finn Egil Skjeldestad, Odd Mjåland, Egil Johnson
20.11.2003
Etter brokkoperasjoner er appendektomi den hyppigst utførte kirurgiske prosedyre. Populasjonsbaserte studier fra Rogaland ( 1 ) og Sverige ( 2 ) har vist årlige insidensrater for appendektomi på 113...
Geir Bøhler, Alf Ole Tysland, Odd Mjåland
05.08.2014
Det var med stor sorg vi mottak budskapet om at tidligere seksjonsoverlege ved Kirurgisk avdeling ved Sørlandet sykehus Leif Øystein Heen gikk bort 22.4. 2014. Leif Heen var en markant skikkelse...
Odd Mjåland, Thomas Clausen, Theis Tønnessen
20.01.2000
Moderne lyskebrokkirurgi går ca. 100 år tilbake. Som den gang har vi også i dag en pågående debatt omkring valg av riktig metode. Brokkirurgi har gradvis utviklet seg til en høyt spesialisert...