Noralv Breivik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Noralv Breivik (f. 1943) er spesialist i barnesykdommer, med spesialkompetanse i barnenevrologi og habilitering og pensjonert seksjonsoverlege fra Seksjon for habilitering.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Ålesund sjukehus

Helse Møre og Romsdal

Artikler av Noralv Breivik
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media