Noralv Breivik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Noralv Breivik

Noralv Breivik, Torvald Haavik, Torgeir Haugen
28.02.2008
Hans Inge Howlid vart født på Folkestad i Volda 27.3.1941 og døydde i heimen Gomyra i Hareid 26.5. 2007. Han tok sin Statseksamen i Basel 1969. Etter turnustid på Lillehammer begynte han si...
Noralv Breivik, Thomas Reiher
25.09.2008
Studier av epilepsi hos barn viser varierende forekomst (e-tab 1) ( 1  –  11 ). Resultater fra andre land er ikke direkte overførbare til norske forhold. I Norge er det gjort studier i Nord-Norge i...
Noralv Breivik, Torunn Fiskerstrand, Trond Sand, Christina Vogt
06.08.2013
The assessment of rare congenital neuromuscular disorders can be difficult. Although muscle biopsy and neurophysiological investigations provide important information, it may be genetic tests that...
Noralv Breivik, Torunn Fiskerstrand, Trond Sand, Christina Vogt
06.08.2013
The assessment of rare congenital neuromuscular disorders can be difficult. Although muscle biopsy and neurophysiological investigations provide important information, it may be genetic tests that...
Trond Sand, Noralv Breivik, Anita Herigstad
05.02.2013
Oppmerksomhetssvikt, økt impulsivitet og hyperaktivitet (AD/HD; attention deficit/hyperactivity disorder) kan påvises hos anslagsvis 5 % av barn i skolealder ( 1 ) etter kliniske kriterier i DSM-IV...
Noralv Breivik, Torunn Fiskerstrand, Trond Sand, Christina Vogt
06.08.2013
Utredning av sjeldne medfødte nevromuskulære sykdommer kan være vanskelig. Selv om muskelbiopsi og nevrofysiologisk utredning gir viktig informasjon, kan det være genetiske undersøkelser som gir...
Magne Nylenna, Noralv Breivik, Arvid Heiberg, Øivind Larsen
15.03.2016
Til forskjell fra dagens vitenskapelige publikasjoner, der man først og fremst legger vekt på representativitet og generaliseringsverdi, var medisinske tidsskrifter tidlig på 1800-tallet preget av...