Godt og lettlest for venner av bikarbonat

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Halperin, Mitchell L.

  Goldstein, Marc B.

  Kamel, Kamel S.

  Fluid, electrolyte, and acid-base physiology

  A problem-based approach. 4. utg. 596 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2010. Pris USD 65

  ISBN 978-1-4160-2442-2

  Denne utgaven er ifølge forfatterne betydelig omarbeidet i forhold til tidligere utgaver. Forfatternes filosofi er «learning by understanding», og denne boken er et godt eksempel. Den er inndelt i fire seksjoner: Acid-Base, Salt and Water, Potassium og Integrative Physiology. Hver seksjon har flere underkapitler. Alle kapitlene starter med en introduksjon og målsetting. Deretter følger en grundig gjennomgang av normalfysiologi/metabolisme og definisjoner. Kapitlene er rikt illustrert med figurer, tabeller, flytdiagrammer, spørsmål og sist, men ikke minst, kasuistikker. Spørsmålene og kasuistikkene blir grundig gjennomgått på slutten av hvert kapittel.

  Det er særlig i kapitlet Tools to Use to Diagnose Acid-Base Disorders det kommer frem at boken er skrevet på den andre siden av Atlanteren. Aktuell bikarbonat brukes konsekvent i vurderingen av metabolske syre-base-forstyrrelser. Forfatterne nevner ikke baseoverskudd i det hele tatt, og de hevder at fysikalsk-kjemiske metoder ikke gir ny informasjon av betydning, bl.a. fordi de utelukkende er basert på prøver fra arterieblod. Forfatterne legger stor vekt på betydningen av volumendringer i det ekstracellulære væskerom og angir formler for hvordan dette kan beregnes. Ved hjelp av beregnet ekstracellulært væskevolum og konsentrasjon av bikarbonat, beregnes mengde bikarbonat (mmol) i det ekstracellulære væskerom. Er dette lavere enn normalt, foreligger en acidose, selv om konsentrasjonen av bikarbonat (mmol/l) er normal. Bufring av vevsacidose i muskulatur vurderes ved å sammenlikne arteriell og perifer venøs pCO₂. Er perifer venøs pCO₂ 1,3 kPa høyere enn arteriell pCO2, er bufringen insuffisient, noe som igjen er et uttrykk for sviktende perifer sirkulasjon. Samtidig må arteriell pCO₂ være lav for at bikarbonatbufferen skal være effektiv ved metabolsk acidose.

  Forfatterne gir også et omfattende innblikk i nyrenes rolle i reguleringen av syre-base-balansen.

  Boken er skrevet på et meget lesbart engelsk. Diskusjonen av kasuistikkene gir innblikk i en måte å tenke på som skiller seg fra vår, men som samtidig gir nye impulser. Der det er nødvendig, er det angitt formler for å regne om til SI-enheter. Jeg anbefaler boken for alle som er interessert i syre-base-forstyrrelser og elektrolytt-fysiologi-forstyrrelser, spesielt for anestesiologer og leger under utdanning i anestesiologi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media