Nils Jakob Brautaset

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nils Jakob Brautaset

Nils Jakob Brautaset
01.05.2008
I en nyttig artikkel i Tidsskriftet nr. 6/2008 ( 1 ) gir Eva A. Jacobsen en god oversikt over status for endovaskulær behandling ved hjerneinfarkt. Om disse lovende teknikkene skulle vise seg å være...
Nils Jakob Brautaset
04.11.2010
En 60 år gammel kvinne fikk 32 år gammel diagnose multippel sklerose. Sykdommen er nå i sekundær progredierende fase. Gjennom mange år har hun hatt patologiske horisontale øyebevegelser. Ved blikk...
Nils Jakob Brautaset
02.12.2010
En 51 år gammel tidligere frisk mann fikk spontant rotatorisk vertigo og kvalme. Vertigoen var til stede uavhengig av kroppsstilling, men det føltes best å ligge i ro. Pasienten hadde ingen smerter,...
Nils Jakob Brautaset
20.05.2011
Macleod, Malcolm Simpson, Marion Pal, Suvankar Neurology Clinical cases uncovered. 152 s, tab, ill. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011. Pris GBP 22 ISBN 978-1-4051-6220-3 Subjektive plager eller...
Nils Jakob Brautaset
21.01.2011
Paramyotonia congenita er en svært sjelden, autosomalt dominant sykdom som debuterer i småbarnsalderen med paramyotoni i ansikt og armer og med periodiske pareser. En mutasjon i spenningsstyrt...
Nils Jakob Brautaset
04.03.2011
Den øverste pilen viser arterie, den midterste n. facialis og den nederste n. vestibulocochlearis En 60 år gammel mann henvendte seg til lege etter at han i to år hadde hatt spontane, anfallsvise,...
Nils Jakob Brautaset
08.04.2011
En 35 år gammel kvinne fikk i 18 års alder fjernet en benign cyste nedenfor høyre øre. Cysten lå inntil glandula parotis, og den overflatiske delen av kjertelen ble fjernet. Fra 19–20 års alder har...