Internukleær oftalmoplegi

Nils Jakob Brautaset Om forfatteren
Artikkel

En 60 år gammel kvinne fikk 32 år gammel diagnose multippel sklerose. Sykdommen er nå i sekundær progredierende fase. Gjennom mange år har hun hatt patologiske horisontale øyebevegelser. Ved blikk til siden fremkommer nystagmus på abduserende øye og innskrenket medial bevegelse av adduserende øye, mest uttalt ved blikk mot høyre (se video i nettversjonen av artikkelen på www.tidsskriftet.no). Denne forstyrrelsen av øyemotiliteten benevnes internukleær oftalmoplegi (INO) og skyldes lesjoner i hjernestammen som affiserer banen mellom en abducenskjerne og kontralaterale oculomotoriuskjerne (fasciculus longitudinalis medialis) slik at blikk til siden blir ukonjugert.

Hyppigste årsak til internukleær oftalmoplegi er multippel sklerose, men tilstanden kan også ses ved cerebrovaskulær sykdom. Ofte kan internukleær oftalmoplegi påvises uten at pasienten selv har merket synsforstyrrelser.

Internukleær oftalmoplegi er et viktig funn ved klinisk nevrologisk undersøkelse som entydig viser at det foreligger lesjon i hjernestammen.

Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

Anbefalte artikler