Nils Jakob Brautaset Om forfatteren
Artikkel

En 51 år gammel tidligere frisk mann fikk spontant rotatorisk vertigo og kvalme. Vertigoen var til stede uavhengig av kroppsstilling, men det føltes best å ligge i ro. Pasienten hadde ingen smerter, hørselsforstyrrelse eller innskrenket bevissthet. Ved innkomst i sykehus fire timer etter symptomdebut ble det påvist horisontal nystagmus ved blikk mot venstre med rask fase mot venstre og med en rotatorisk komponent. Det ble ikke påvist andre sentralnervøse utfall.

Video av pasienten tatt dagen etter innkomst viser først nystagmus ved blikk mot venstre. Deretter utføres impulstest som er en enkel og rask undersøkelse av den vestibulo-okulære refleks. Pasienten fester blikket på en gjenstand, helst flere meter unna, mens undersøkeren roterer pasientens hode raskt til siden samtidig som øyebevegelsene observeres. Ved svikt av den vestibulookulære refleksen på en side greier ikke pasienten reflektorisk å fiksere gjenstanden mens hodet roteres raskt mot syk side, men refikserer etter hoderotasjonen med en korrigerende sakkade. Dette vises på videoen ved rotasjon av hodet til høyre side.

Anamnesen og funnet ved innkomsten gir mistanke om vestibularisnevritt eller cerebrovaskulær sykdom i bakre skallegrop. Hos denne pasienten styrkes diagnosen høyresidig vestibularisnevritt ved observert nystagmus uten andre sentralnervøse utfall, kombinert med patologisk impulstest. Testen vil være normal ved benign paroksysmal posisjonsvertigo.

Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

Anbefalte artikler