Forfriskende og nyttig om virus

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Eystein Hellstrøm Hoddevik

  Virus på reisefot

  En reiseskildring om virus og mennesker. 347 s. Oslo: Cappelen Damm, 2021. Pris NOK 379

  ISBN 978-82-02-70099-7

  Forfatteren har ønske om å gi et innblikk i virusviten og sykdomslære. Målgruppen er derfor en bred lesergruppe, både de med og de uten medisinsk bakgrunnskunnskap. Han tar oss med på en spennende virusreise, historisk og geografisk, og setter på denne måten temaet inn i en større sammenheng.

  Språket er lettfattelig, med norske forklaringer på medisinske ord og uttrykk. Forfatteren starter med hiv/aids og avslutter høyst aktuelt med SARS-CoV-2. Hvert kapittel åpnes med en strektegning i svart-hvitt av det aktuelle viruset, og hvert virus omtales i denne rekkefølgen: virus som årsak til rabies, humant papillomavirus, poliovirus, norovirus og ulike virus som årsak til hepatitt. Deretter er det et kapittel om kopper, særlig relatert til vaksiner. Virus som forårsaker influensa, zikafeber, ulike herpesvarianter og ebola blir også omtalt. Hvert kapittel avsluttes med en oppsummering med noen hovedpoeng. Til slutt kommer et etterord med framtidige utfordringer for reisen videre, en illustrerende tidslinje for de store begivenheter i virologien samt en ordliste og referanser til videre lesing og studier.

  Boken er underholdende og lettlest, både for lek og lærd. Det er ingen lærebok, men et godt supplement for medisinstudenter og andre grupper på det medisinske fagfeltet. Interesserte leger vil finne glede i mange gode omtaler av de virusene som beskrives. Forfatteren henvender seg også til personer med frykt for virus og sykdommer de kan forårsake, da kunnskap trolig kan mildne slik frykt.

  Det er litt overraskende at en patolog har satt av tid og krefter til å utarbeide denne boken, men han har, etter eget utsagn, hatt god hjelp, også fra sin nærmeste familie, som har stor kompetanse på feltet. Boken er tross alt dedikert «Til min far, Gunnar».

  Noen få bemerkninger og innspill til forbedringer i neste utgave er: Der det på side 85 i boken står «HPV-injeksjoner», skal det være «infeksjoner». I kapitlet om polio kan man gjerne nevne landene der polio fortsatt finnes, og i kapitlet om hepatitt omtales HCV-viruset i liten grad. Dette viruset kan gjerne få mer plass, da sykdom og bærerskap av det relativt ofte er gjenstand for utredning og behandling i vårt land. På side 223 nevnes «toxoplasmose (en bakterie)», men det er som kjent en parasitt.

  Boken anbefales på det varmeste og bør kunne få en stor lesekrets. Mange flere virus venter på å bli tatt med på neste reise!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media