Nils Erik Gilhus

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nils Erik Gilhus

Nils Erik Gilhus, Per Hjortdahl
25.08.2005
Fordypningsstillinger for leger under spesialisering, tidligere betegnet D-stillinger, representerer en mulighet for forskning på mange sykehusavdelinger, særlig ved store sykehus. Innehaver av slike...
Nils Erik Gilhus
21.04.2005
Bjarkam, Carsten Reidies Neuroanatomi 248 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2004. Pris DKK 488 ISBN 87-628-0495-2 Dette er en helt ny introduksjonsbok i nevroanatomi som primært er beregnet...
Nils Erik Gilhus
06.03.2012
Nevrorehabilitering er høyspesialisert behandling med strenge krav til kvalitetssikring. Lokal og pasientnær behandling bør kombineres med spesialisert kompetanse En tredel av all sykdom rammer...
Ellen Merete Hagen, Tiina Rekand, Nils Erik Gilhus, Marit Grønning
17.04.2012
Traumatisk ryggmargsskade er per definisjon en akutt skade av ryggmargen som resulterer i varierende grad av sensoriske forstyrrelser og pareser ( 1 ). Skader på cauda equina er inkludert i...
Nils Erik Gilhus
12.11.2012
Scadding, John W. Losseff, Nick Clinical neurology 4. utg. 730 s, tab, ill. London: Hodder Arnold, 2012. Pris USD 95 ISBN 978-0-340-99070-4 Dette er en meget god lærebok i nevrologi. I...
Nils Erik Gilhus
20.08.2013
Abhinav, Kumar Edwards, Richard Whone, Alan Rapid Neurology and neurosurgery. 188 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Pris GBP 20 ISBN 978-0-470-65443-9 I denne kortfattede læreboken...
Nils Erik Gilhus
05.03.2013
Olson, Lars Josephson, Anna Hjärnan 2. utg. 496 s, tab, ill. Stockholm: Karolinska Institutet University Press, 2012. Pris SEK 460 ISBN 978-91-85565-59-7 I henhold til forordet er formålet å spre...
Nils Erik Gilhus
22.09.2015
Bjarkam, Carsten Reidies Neuroanatomi 2. utg. 399 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2015. Pris DKK 575 ISBN 978-87-628-1206-2 Hjernen og hjernens sykdommer får en stadig viktigere rolle innen...
Nils Erik Gilhus, Ole-Bjørn Tysnes
03.05.2016
Gudbrand Olav Fossan Professor overlege Gudbrand Olav Fossan døde brått og uventet 5.3. 2016, 79 år gammel. Med ham har vi mistet en ledende nevrolog og lege, en begavet og vennesæl fagmann og...
  •