Kolesterolverdier hos en kohort ungdommer i Sør-Trøndelag

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Totalkolesterolnivå i serum ble målt hos alle 7.-klassinger (alder 13 år) i en kommune i Sør-Trøndelag over enfireårsperiode. For 139 jenter var gjennomsnittet 4,24 mmol/l (95% konfidensintervall (KI 4,12-4,37 mmol/l) og for 160gutter 4,11 mmol/l (95% KI 3,98-4,23 mmol/l). Dette er noe lavere enn i tilsvarende nordiske studier. Deler av ettårskull ble også målt i 9. klasse og i 2. klasse på videregående skole. En elev fikk påvist familiærhyperkolesterolemi, men kolesterolverdien er ikke med i referansematerialet. Screening for denne sykdommen blantskoleelever anbefales ikke.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media