Kolesterolverdier hos en kohort ungdommer i Sør-Trøndelag

Resellmo K, Nielsen EW Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Totalkolesterolnivå i serum ble målt hos alle 7.-klassinger (alder 13 år) i en kommune i Sør-Trøndelag over en fireårsperiode. For 139 jenter var gjennomsnittet 4,24 mmol/l (95% konfidensintervall (KI 4,12-4,37 mmol/l) og for 160 gutter 4,11 mmol/l (95% KI 3,98-4,23 mmol/l). Dette er noe lavere enn i tilsvarende nordiske studier. Deler av ett årskull ble også målt i 9. klasse og i 2. klasse på videregående skole. En elev fikk påvist familiær hyperkolesterolemi, men kolesterolverdien er ikke med i referansematerialet. Screening for denne sykdommen blant skoleelever anbefales ikke.

Anbefalte artikler