Blodtrykksmåling med tre forskjellige mansjettstørrelser

Berntsen R, Rømo Ø, Nielsen EW Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Korrekt måling av blodtrykk krever bl.a. at mansjettstørrelsen passer til overarmens omkrets. Trippelmansjett med tre innebygde gummiblærer av varierende størrelse tilpasser seg automatisk armomkretsen. 137 personer ble målt med standardmansjett (12 x 35 cm) og trippelmansjett. Hos dem med stor armomkrets (>= 32 cm) målte trippelmansjetten i gjennomsnitt 19,2 mm Hg lavere systolisk trykk og 12,9 mm Hg lavere diastolisk enn standardmansjetten, for dem med liten armomkrets (< 32 cm) hhv. 9,0 mm Hg og 7,5 mm Hg. Sammenliknet med trippelmansjett måler standardmansjett altså falskt for høye blodtrykk hos personer med stor armomkrets. I tillegg kan gummiballongen inne i de nye typer standardmansjetter blåse seg opp som en pølse slik at anleggsflaten mot armen reduseres med ytterligere falskt for høye målinger som resultat, også hos personer med normal armomkrets. Med trippelmansjettens fastere konstruksjon skjer ikke dette. Kravene til blodtrykksmåling bør defineres nøyere og følges bedre.

Anbefalte artikler