Niels Gunnar Juel

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Niels Gunnar Juel

Niels Gunnar Juel
24.06.2019
Siste systematiske oversikt fra Cochrane vedrørende Frozen shoulder konkluderer med at øvelser supplert med manuell behandling er mindre effektivt enn en steroidinjeksjon på kort sikt (6–8 uker) og...
Niels Gunnar Juel
24.06.2019
Ved frossen skulder finnes det ikke dokumentasjon som tyder på at veiledet trening alene hjelper og øvelser gir lite sannsynlig noen klinisk viktig tilleggseffekt til steroidinjeksjon på smerte og...
Niels Gunnar Juel, Stein Jarle Pedersen, Kaia Beck Engebretsen, Kjetil Gundro Brurberg, Ole Marius Ekeberg, Silje Endresen Reme, Jens Ivar Brox, Bård Natvig
08.04.2019
Vi har laget en retningslinje for håndtering av atraumatiske skuldersmerter i primærhelsetjenesten. Vi legger vekt på god kommunikasjon for å skape trygghet, å gjøre enkel klinisk undersøkelse, å...
Niels Gunnar Juel
14.08.2008
Aktiv hverdag bedrer helsen. Illustrasjonsfoto © Jens Sølvberg/Samfoto I 1990-årene kom det mange rapporter om forholdet mellom fysisk aktivitet/inaktivitet og helse. Helsedirektoratet etablerte...
Niels Gunnar Juel, Jens Ivar Brox, Kjersti Thingnæs, Reidar Bjørnerheim, Pia Bryde, Karen Villersø, Svend Aakhus
04.12.2008
I en norsk referansepopulasjon angir 85 % plager fra muskel- og skjelettsystemet, 50 % plager fra nakke eller skulder og 20 % fra arm eller hånd siste år ( 1 ). Prevalensen for skuldersmerter er...
Niels Gunnar Juel
25.08.2005
Keer, Rosemary Grahame, Rodney Hypermobility syndrome – recognition and management for physiotherapists 176 s, tab, ill. Philadelphia: Butterworth-Heinemann, 2003. Pris USD 48 ISBN 0- 7506 - 5390- 6...
Niels Gunnar Juel
25.08.2005
Remvig, Lars Johannsen, Finn Korsgaard, Jørgen Lærebog i manuelle teknikker 488 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2004. Pris DKK 528 ISBN 87-628 - 0221-6 De tre redaktørenes medforfattere er leger...
Jens Ivar Brox, Per Sunde, Cecilie Piene Schrøder, Kaia Engebretsen, Øystein Skare, Ole Marius Ekeberg, Niels Gunnar Juel
04.11.2010
Skuldersmerter forekommer hyppig. I løpet av et år har 46 – 47 % av befolkningen slike smerter over et kortere eller lengre tidsrom ( 1 ). De fleste oppsøker ikke lege eller annen behandler...
Niels Gunnar Juel
04.11.2010
J. Shultz, Sandra Houglum, Peggy A. Perrin, David H. Examination of musculoskeletal injuries 3. utg. 697 s, tab, ill. Leeds: Human Kinetics, 2010. Pris GBP 64 ISBN 978-0-7360-7622-7 Denne utgivelsen...
Niels Gunnar Juel
04.11.2010
Svangerskapsrelaterte bekkenplager er vanligste årsak til sykmelding hos gravide, og mange er plaget. Tilstanden er vanligvis selvbegrensende, og de fleste blir bra etter fødselen Det fødes 60 000...
Jens Ivar Brox, Per Sunde, Cecilie Piene Schrøder, Kaia Engebretsen, Øystein Skare, Ole Marius Ekeberg, Niels Gunnar Juel
04.03.2011
Vi takker for kommentarer og beklager at ikke Cyriax er referert for sin beskrivelse av kapsulært mønster. I artikkelen konkluderte vi med at klassifisering basert på kliniske enkelttester og...
Niels Gunnar Juel
19.08.2014
Fadnes, Britt Leira, Kirsti Brodal, Per Læringsorientert fysioterapi Teori og praksis. 185 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2013. Pris NOK 299 ISBN 978-82-15-02118-8 Dette er ment som en lærebok...
Niels Gunnar Juel
13.05.2014
Lund, Gerty Seljom, Unni Sire Moosmayer , Stefan Skulderfysioterapi Teori og praksis. 154 s, ill. Ridabu: Legeforlaget, 2013. Pris NOK 295 ISBN 978-82-92934-09-8 Denne boken er utviklet av...