Solid om undersøkelse av bevegelsesapparatet

Niels Gunnar Juel Om forfatteren
Artikkel

J. Shultz, Sandra

Houglum, Peggy A.

Perrin, David H.

Examination of musculoskeletal injuries

3. utg. 697 s, tab, ill. Leeds: Human Kinetics, 2010. Pris GBP 64

ISBN 978-0-7360-7622-7

Denne utgivelsen inngår i en serie på seks bøker som brukes i utdanningen av «Athletic Trainers». Dette er en faggruppe vi ikke har i Norge, men som arbeider med fysisk aktive personer på ulike aktivitetsnivå, både innen trening, behandling og forebygging.

Boken er innbundet, har pen layout og er godt illustrert. Det er 23 kapitler inndelt i tre deler. Alle kapitlene har samme pedagogiske oppbygning. Etter en ramme med kapitlets hensikt følger temaet. Til slutt er det en sjekkliste for kapitlet, en oppsummering, hovedpunkter, ti spørsmål og noen reflekterende oppgaver fra kapitlet, i tillegg til oppgaver som er tenkt løst sammen med en medstudent. Helt til slutt refererer man tilleggslitteratur.

Første del omhandler undersøkelsesprinsipper. Etter to kapitler om nomenklatur og generelle prinsipper går forfatterne detaljert inn på anamnese, observasjon, palpasjon og undersøkelse av henholdsvis bevegelighet, styrke, nervesystem, lunger og sirkulasjonssystem. I kapittel 10 behandler man strategier for undersøkelse av pasienter på trenings- eller konkurransefeltet. Denne delen er systematisk, og man beskriver de aller fleste metodene man bruker ved testing av pasienter med plager fra bevegelsesapparatet. I kapitlet om undersøkelse av nervesystemet håndterer man det perifere nervesystemet bra. Kapitlene om lunger og sirkulasjon er mindre uttømmende, men forfatterne gir likevel en bra innføring med tanke på akuttmedisinske problemstillinger knyttet til idrett.

Del to, som er hoveddelen, inneholder 410 sider, fordelt på ti kapitler, om de ulike kroppsregionene. Igjen er kapitlene skrevet over samme lest. Først diskuterer man funksjonell anatomi, deretter de vanligste akutte og kroniske tilstandene, så går man gjennom de ulike testene i regionen før man avslutter med en anbefaling av strategi for undersøkelse av regionen. Testene som er valgt, er godt illustrert. Utvalget er godt og kan brukes på de fleste pasientkategoriene. Forfatterne har valgt tester som stort sett er lette å gjennomføre, selv om vurdering av glidning av ledd krever en viss erfaring. Søkelyset er rettet mot idrettsrelaterte tilstander.

I den siste delen dreier det seg om generelle medisinske tilstander som kan ramme fysisk aktive. Her omtaler skribentene et imponerende utvalg av mer eller mindre alvorlige tilstander fra de andre organsystemene. Behandlingsråd gis for en rekke av de mer banale tilstandene. Til slutt finner man ordforklaring, referanser og stikkordregister.

Kvaliteten er solid i alle deler, og forfatterne legger stor vekt på de grunnleggende prinsippene for undersøkelse av bevegelsesapparatet. De konsentrerer seg om undersøkelse av skade og sykdom i muskel- og skjelettsystemet, men bringer også på bane tilstander i andre organsystemer som kan plage den som er fysisk aktiv. Den gjennomførte oppbygningen gjør det lett å forholde seg til boken. Jeg anbefaler den til alle som arbeider med pasienter med plager fra bevegelsesapparatet, og spesielt de som følger lag eller grupper over tid. Fysioterapeuter, leger og spesialister som arbeider med muskel- og skjelettsystemet vil også ha glede av å lese den.

Anbefalte artikler