Niels Bentzen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Niels Bentzen

Arve Strandheim, Jan Egil Wold, Niels Bentzen
18.01.2007
I forsking om helse og rus i ungdomsåra dukkar fattigdom, sosial ulikskap, forsømming og overgrep opp som viktige bakgrunnsfaktorar for både helseproblem og alkoholproblem. Sambandet mellom fattigdom...
Bjørn Otterlei, Niels Bentzen
17.05.2007
Deltakelse i legevakt er viktig når man skal evaluere fastlegeordningen. Dersom færre allmennleger deltar i legevakt, øker vaktbelastningen på de gjenværende legene. Øker vaktbelastningen utover en...
Niels Bentzen
22.06.2006
Lindbæk, Morten Straand, Jørund Allmennmedisinske spor Fra Utrøst til Soria Moria. 166 s, ill. Oslo: Unipub forlag, 2006. Pris NOK 354 ISBN 82-7477-229-6 Dette er et festskrift med 15 essayer skrevet...
Iris Relling Nielsen, Arnfinn Seim, Niels Bentzen
29.10.2013
Sinusitis is a problem commonly encountered in general practice. Every year, 1 – 5 % of the adult population in Europe catches sinusitis, and 0.5 – 2 % of all patients with cold symptoms develop...
Nils Kolstrup, Niels Bentzen
20.03.2000
I Stortingsmelding nr. 23 (1996 – 97) og innstilling fra sosialkomiteen nr. 215 (1996 – 97) gik man ind for at indføre en fastlegeordning i Norge. I indstillingen blev der fastslået i alt 13...
Eli Berg, Hasse Melbye, Peter Prydz, Knut Arne Holtedahl, Ivar J. Aaraas, Tor Anvik, Niels Bentzen
25.08.2005
Den nye eksamenformen i allmennmedisin har fått positiv omtale i pressen. Faksimile fra Nordlys 9.6. 2004 I 1971 kom det ut en bok på Universitetsforlaget med tittelen Medisinsk studieplan...
Niels Bentzen
06.05.2010
Smith, C Meeking, D. How to succeed at the medical interview 129 s, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2008. Pris GBP 18 ISBN 978-1-4051-6729-1 Bogen henvender sig til læger der er ansøgere til...
Iris Relling Nielsen, Arnfinn Seim, Niels Bentzen
29.10.2013
Sinusitt er et vanlig problem i allmennpraksis. 1 – 5 % av den voksne befolkning i Europa rammes årlig av sinusitt, og 0,5 – 2 % av alle pasienter med forkjølelsessymptomer utvikler symptomer på en...