Myrvold HE

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Myrvold HE

Alstad B, Sahlin Y, Myrvold HE
30.01.1999
Sammendrag Tall fra England antyder at 0,5-1% av den voksne befolkning, flest kvinner, lider av avføringsinkontinens. Behandlingen vil enten være konservativ eller kirurgisk med sfinkterbevarende...
Myrvold HE
10.05.1998
Den rapporterte frekvens av lokale residiver etter radikal operasjon for rectumcancer varierer betydelig og angis vanligvis til mellom 20% og 40%. I et norsk materiale var lokal residivfrekvens 36% (...
Wasmuth HH, Bergamaschi R, Alstad B, Mårvik R, Myrvold HE
10.09.1997
Sammendrag Laparoskopisk tilgang er blitt et alternativ ved anlegging av stomier der laparotomi eller direkte operasjon gjennom stomiåpningen har vært vanlig. I det aktuelle materialet presenteres...
Thoresen JEK, Mårvik R, Sahlin Y, Myrvold HE
10.01.1996
Sammendrag Transanal endoskopisk mikrokirurgi ble introdusert av Buess og medarbeidere i 1984 for transanal ekstirpasjon av tumorer inntil 20 cm ovenfor anus. I denne undersøkelsen er det utført 18...