Analpropp ved fekal inkontinens

Alstad B, Sahlin Y, Myrvold HE Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Tall fra England antyder at 0,5-1% av den voksne befolkning, flest kvinner, lider av avføringsinkontinens. Behandlingen vil enten være konservativ eller kirurgisk med sfinkterbevarende kirurgi eller stomi.

I denne studien ble Conveen analpropp prøvd ut som et alternativ til stomi hos sju kvinner (30-72 år) som av forskjellige grunner ikke var egnet for kirurgisk behandling. Tre av pasientene angav at de fikk et bedre sosialt liv. En pasient brukte proppen daglig, to brukte den bare ved spesielle anledninger. Som vesentlige fordeler angav disse pasientene at de slapp å gå med bleie og at de unngikk lyd og lukt. De fire øvrige pasientene hadde problemer med å tolerere proppen på grunn av avføringstrang når den ble satt inn. De opplevde også ubehag ved å ha proppen sittende i analkanalen.

Undersøkelsen bekrefter at analpropp vil kunne medføre bedring av kontinensen for noen pasienter og dermed bedre deres sosiale liv. Analpropp bør derfor kunne prøves i utvalgte tilfeller som alternativ til stomi. Det synes som om intermitterende bruk av propp er mest hensiktsmessig.

Anbefalte artikler