Analpropp ved fekal inkontinens

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Tall fra England antyder at 0,5-1% av den voksne befolkning, flest kvinner, lider av avføringsinkontinens. Behandlingenvil enten være konservativ eller kirurgisk med sfinkterbevarende kirurgi eller stomi.

  I denne studien ble Conveen analpropp prøvd ut som et alternativ til stomi hos sju kvinner (30-72 år) som avforskjellige grunner ikke var egnet for kirurgisk behandling. Tre av pasientene angav at de fikk et bedre sosialt liv.En pasient brukte proppen daglig, to brukte den bare ved spesielle anledninger. Som vesentlige fordeler angav dissepasientene at de slapp å gå med bleie og at de unngikk lyd og lukt. De fire øvrige pasientene hadde problemer med åtolerere proppen på grunn av avføringstrang når den ble satt inn. De opplevde også ubehag ved å ha proppen sittende ianalkanalen.

  Undersøkelsen bekrefter at analpropp vil kunne medføre bedring av kontinensen for noen pasienter og dermed bedrederes sosiale liv. Analpropp bør derfor kunne prøves i utvalgte tilfeller som alternativ til stomi. Det synes som omintermitterende bruk av propp er mest hensiktsmessig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media