Transanal endoskopisk mikrokirurgi

Thoresen JEK, Mårvik R, Sahlin Y, Myrvold HE Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Transanal endoskopisk mikrokirurgi ble introdusert av Buess og medarbeidere i 1984 for transanal ekstirpasjon av tumorer inntil 20 cm ovenfor anus. I denne undersøkelsen er det utført 18 transmurale og to mukosale reseksjoner for rektale adenomer (16) og tidlig rektalcancer (4). Median operasjonstid var 85 min (55-140 min), og median postoperativ liggetid var 3 dager (1-5 dager). Alle tumorer ble fjernet radikalt, og i ingen var det påvisbart svulstvev i reseksjonsflaten. Det var ingen alvorlige komplikasjoner. Etter en median observasjonstid på ti måneder (1-17 måneder) har det ikke vært residiv. De funksjonelle resultatene er meget gode, og ingen av pasientene har utviklet inkontinens.

Det konkluderes med at transanal endoskopisk mikrokirurgi er en adekvat metode for å fjerne benigne tumorer i rectum og i utvalgte tilfeller tidlig rektalcancer.

Anbefalte artikler