Transanal endoskopisk mikrokirurgi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Transanal endoskopisk mikrokirurgi ble introdusert av Buess og medarbeidere i 1984 for transanal ekstirpasjon avtumorer inntil 20 cm ovenfor anus. I denne undersøkelsen er det utført 18 transmurale og to mukosale reseksjoner forrektale adenomer (16) og tidlig rektalcancer (4). Median operasjonstid var 85 min (55-140 min), og median postoperativliggetid var 3 dager (1-5 dager). Alle tumorer ble fjernet radikalt, og i ingen var det påvisbart svulstvev ireseksjonsflaten. Det var ingen alvorlige komplikasjoner. Etter en median observasjonstid på ti måneder (1-17 måneder)har det ikke vært residiv. De funksjonelle resultatene er meget gode, og ingen av pasientene har utvikletinkontinens.

  Det konkluderes med at transanal endoskopisk mikrokirurgi er en adekvat metode for å fjerne benigne tumorer i rectumog i utvalgte tilfeller tidlig rektalcancer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media