Laparoskopisk sigmoidostomi

Wasmuth HH, Bergamaschi R, Alstad B, Mårvik R, Myrvold HE Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Laparoskopisk tilgang er blitt et alternativ ved anlegging av stomier der laparotomi eller direkte operasjon gjennom stomiåpningen har vært vanlig. I det aktuelle materialet presenteres åtte pasienter operert laparoskopisk med anlegging av stomi. Det ble anlagt to endesigmoidostomier og seks bøylesigmoidostomier. Indikasjonene for fekal avledning var inoperabel obstruerende cancer i pelvis hos tre pasienter, perianale fistler hos tre pasienter og anal inkontinens hos en pasient samt at en pasient fikk anlagt bøylesigmoidostomi i forbindelse med en utført analsfinkterplastikk.

Tre eller fire porter ble brukt. Etter mobilisering ble colon sigmoideum trukket gjennom abdominalveggen på det avmerkede sted for stomi. Ved endesigmoidostomi ble colon delt intraabdominalt. Det var ingen postoperative komplikasjoner, og samtlige stomata fungerte tidlig og tilfredsstillende. Stomitreningen kom raskt i gang, og stellet var lettet ved at det ikke var laparotomisnitt. Laparoskopisk utført stomi er en sikker metode og tillater intraabdominal eksplorasjon samt mobilisering av colon uten ulempene ved et midtlinjesnitt.

Anbefalte artikler