Morten Andreas Horn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Morten Andreas Horn

Svein Aarseth, Siri Hagen Brelin, Morten Andreas Horn, Jan-Henrik Opsahl, Ida Torgersdotter Øygard Haavardsholm, Tilde Broch Østborg
19.08.2020
The Abassi case put a spotlight on the role of doctors in forced returns. The role of doctors, their understanding of this role and their professional ethics are all challenged. The Norwegian...
Svein Aarseth, Siri Hagen Brelin, Morten Andreas Horn, Jan-Henrik Opsahl, Ida Torgersdotter Øygard Haavardsholm, Tilde Broch Østborg
17.08.2020
Abassi-saken satte søkelys på legers rolle i tvangsutsendelsessaker. Legenes rolle, rolleforståelse og profesjonsetikk blir utfordret. Utlendingsdirektoratet kan fatte vedtak om tvangsutsendelse av...
Morten Andreas Horn
15.08.2019
Vi har fremdeles ingen kur mot amyotrofisk lateral sklerose (ALS). Men det er likevel mye helsevesenet kan gjøre for pasientene. Oppslag om amyotrofisk lateral sklerose (ALS) i norske medier er ofte...
Morten Andreas Horn, Tilde Broch Østborg, Siri Hagen Brelin, Thore André Henrichsen, Svein Aarseth
04.09.2018
Equal treatment is an absolute requirement in the Code of Ethics for Doctors. How may oncologists and other doctors handle information on commercial treatment options if the requirement of equal...
Morten Andreas Horn, Tilde Broch Østborg, Siri Hagen Brelin, Thore André Henrichsen, Svein Aarseth
03.09.2018
Likebehandling er et ufravikelig krav i Etiske regler for leger. Hvordan kan onkologer og andre leger håndtere informasjon om kommersielle behandlingsmuligheter dersom kravet til likebehandling skal...
Trygve Holmøy, Morten Andreas Horn, Bodvar Vandvik
31.05.2007
Det er ikke uvanlig at en frisk, veltrent mann blir stiv i beina etter en treningstur. Men hvis stivheten blir verre og det kommer andre symptomer i tillegg, kan det være nødvendig med en omfattende...
Morten Andreas Horn, Ola Hunsbeth Skjeldal
09.08.2007
Åse Mygland har i Tidsskriftet nr. 3/2007 en svært fin oversiktartikkel om kronisk polynevropati, primært beregnet på ikke-nevrologer ( 1 ). Som de siste våpendragere for Refsums sykdom (Adult Refsum...
Morten Andreas Horn
05.07.2016
X-bundet adrenoleukodystrofi er en sjelden genetisk tilstand som det har vært forsket lite på i Norge. Morten Andreas Horn. Foto: Kristin Østgård Tilstanden affiserer spesielt nervesystemet og...
Morten Andreas Horn
19.04.2016
Landmark og medarbeidere forteller her om erfaringer de og andre har gjort seg med bruk av metoden Lightning Process ved bl.a. tilstanden CFS/ME. Det gjenstår fortsatt mye før Lightning Process kan...
Morten Andreas Horn
28.01.2014
Jeg forstår ikke at Elling Ulvestad kan ha lest vårt innlegg på det vis han gir uttrykk for: «En slik vei pekes for så vidt også ut av Preben Aavitsland og medforfattere. Men for dem er medisinens...