Morten Andreas Horn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Morten Andreas Horn er spesialist i nevrologi og overlege ved Avdeling for nevrologi, Oslo universitetssykehus. Han foreleser om etikk ved organdonasjon ved Universitetet i Oslo, deltok i utarbeidingen av Folkehelseinstituttets metodevurdering av kontrollert donasjon etter sirkulatorisk død og var medlem av Rådet for legeetikk 2018–21.

Artikler av Morten Andreas Horn
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media