Morten Andreas Horn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : hormor@ous-hf.no

Morten Andreas Horn er ph.d., spesialist i nevrologi og overlege ved Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Han er medlem av Rådet for legeetikk 2018–21.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Morten Andreas Horn
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media