Morten Andreas Horn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : hormor@ous-hf.no

Morten Andreas Horn er ph.d., spesialist i nevrologi, overlege ved Oslo universitetssykehus og medlem i Rådet for legeetikk.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Morten Andreas Horn
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media