Monica Klungland Torstveit

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Monica Klungland Torstveit

Helga Birgit Bjørnarå, Monica Klungland Torstveit, Elling Bere
06.06.2017
Hovedårsaken til overvekt er energioverskudd over tid, der energiinntaket overstiger energiforbruket. I hvilken grad påvirker fysisk aktivitet kroppsvekt? Hvilke råd bør vi som helsepersonell gi om...
Olov Belander*, Monica Klungland Torstveit, Jorunn Sundgot-Borgen
07.10.2004
I en rekke norske studier har man kartlagt fysisk aktivitetsnivå i befolkningen ( 1 ), men likevel er hverdagsaktivitet lite undersøkt. To omfattende arbeider konkluderer med at det fysiske...
Jorunn Sundgot-Borgen, Monica Klungland Torstveit, Finn Skårderud
26.08.2004
Regelmessig fysisk aktivitet og utøvelse av idrett medfører økt fysisk form og forbedret helse. I midten av 1980-årene kom de første undersøkelsene som viste en overhyppighet av idrettsutøvere med...
Monica Klungland Torstveit
10.09.2002
Figur 1 Modell for beinadaptasjon etter mekanostatprinsippet. MES = minimum effektiv deformasjon ( 11 ) Figur 2 En hypotetisk kurve for hvordan beinresponsen kan være for normal fysisk aktivitet samt...
Monica Klungland Torstveit
10.09.2002
Figur 1 Skjematisk fremstilling av aldersrelatert beintap hos menn og kvinner. Tallet 1 refererer til maksimal beinmasse, tallet 2 til det raske tapet som ofte sees i forbindelse med menopause og...
Sveinung Berntsen, Elling Bere, Monica Klungland Torstveit
11.08.2015
Helsemyndighetene gir anbefalinger for hvor mye fysisk aktivitet den norske befolkning trenger. Men hva kreves i praksis for å følge anbefalingene? Her foreslår vi hvordan leger kan videreformidle...
Sveinung Berntsen, Elling Bere, Monica Klungland Torstveit
25.08.2015
Helsedirektoratet publiserte i 2014 nye anbefalinger om fysisk aktivitet hvor selv regelmessig fysisk aktive personer anbefales å sitte mindre. Hva menes med stillesitting, og finnes det...