Monica Klungland Torstveit

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Monica Klungland Torstveit

Helga Birgit Bjørnarå, Monica Klungland Torstveit, Elling Bere
06.06.2017
Hovedårsaken til overvekt er energioverskudd over tid, der energiinntaket overstiger energiforbruket. I hvilken grad påvirker fysisk aktivitet kroppsvekt? Hvilke råd bør vi som helsepersonell gi om...
Olov Belander*, Monica Klungland Torstveit, Jorunn Sundgot-Borgen
07.10.2004
I en rekke norske studier har man kartlagt fysisk aktivitetsnivå i befolkningen ( 1 ), men likevel er hverdagsaktivitet lite undersøkt. To omfattende arbeider konkluderer med at det fysiske...
Jorunn Sundgot-Borgen, Monica Klungland Torstveit, Finn Skårderud
26.08.2004
Regelmessig fysisk aktivitet og utøvelse av idrett medfører økt fysisk form og forbedret helse. I midten av 1980-årene kom de første undersøkelsene som viste en overhyppighet av idrettsutøvere med...
Monica Klungland Torstveit
10.09.2002
Figur 1 Modell for beinadaptasjon etter mekanostatprinsippet. MES = minimum effektiv deformasjon ( 11 ) Figur 2 En hypotetisk kurve for hvordan beinresponsen kan være for normal fysisk aktivitet samt...
Monica Klungland Torstveit
10.09.2002
Figur 1 Skjematisk fremstilling av aldersrelatert beintap hos menn og kvinner. Tallet 1 refererer til maksimal beinmasse, tallet 2 til det raske tapet som ofte sees i forbindelse med menopause og...
Sveinung Berntsen, Elling Bere, Monica Klungland Torstveit
25.08.2015
Helsedirektoratet publiserte i 2014 nye anbefalinger om fysisk aktivitet hvor selv regelmessig fysisk aktive personer anbefales å sitte mindre. Hva menes med stillesitting, og finnes det...
Sveinung Berntsen, Elling Bere, Monica Klungland Torstveit
11.08.2015
Helsemyndighetene gir anbefalinger for hvor mye fysisk aktivitet den norske befolkning trenger. Men hva kreves i praksis for å følge anbefalingene? Her foreslår vi hvordan leger kan videreformidle...