Per Mølstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Mølstad

Per Mølstad
18.10.2007
Bypasskirurgi gir bedret overlevelse hos pasienter med trekarssykdom sammenliknet med perkutan koronar intervensjon, men det var ingen forskjell i overlevelse hos pasienter med en- og tokarssykdom...
Per Mølstad
17.01.2008
Diabetikere hadde mer utbredt koronarsykdom og dårligere prognose enn ikke-diabetikere etter første gangs invasiv utredning og behandling. Ved Feiringklinikken ble 13 511 pasienter uten tidligere...
Bjørn Arild Halvorsen, Olaf Rødevand, Gaute Hagen, Espen Herud, Wojciech Mielczarek, Per Mølstad
09.10.2008
Referansemetoden for anatomisk diagnostikk av koronarsykdom er invasiv koronar angiografi, men undersøkelsen er ressurskrevende og utføres kun ved et fåtall større sykehus i Norge. Omkring 40 % av...
Per Mølstad
12.03.2009
Angiografisk påvist koronarsykdom er mindre utbredt hos kvinner og langtidsoverlevelsen er bedre enn hos menn. Det viser en ny norsk studie. Ved Feiringklinikken ble 18 767 pasienter utredet for...
Per Mølstad, Kjell Andersen
20.05.2002
Behandling av pasienter med akutt hjerteinfarkt har gjennomgått en betydelig utvikling i de siste 20 årene. I samme tidsrom har dødeligheten av hjerte- og karsykdommer avtatt (1). En rekke nye...