Diabetikere kommer sent til utredning av hjertesykdom

Per Mølstad Om forfatteren
Artikkel

Diabetikere hadde mer utbredt koronarsykdom og dårligere prognose enn ikke-diabetikere etter første gangs invasiv utredning og behandling.

Ved Feiringklinikken ble 13 511 pasienter uten tidligere revaskulariserende behandling undersøkt med koronar angiografi i perioden mars 1999-desember 2005 (1). 1 475 var diabetikere. Overlevelse inntil 31.5. 2006 ble fastslått via folkeregisteret.

Diabetikere hadde mer uttalte symptomer og mer alvorlig koronarsykdom på henvisningstidspunktet enn ikke-diabetikere. Mer enn 40 % hadde trekarssykdom. Univariat overlevelsesanalyse med Kaplan-Meier-estimat viste betydelig overdødelighet i diabetesgruppen. Etter multivariat justering med Cox-regresjon var diabetes fortsatt en risikofaktor for død, med hasardratio på 1,33.

Overdødeligheten fantes hovedsakelig hos røykende diabetikere. Denne overdødeligheten var uttalt blant dem som ble behandlet med perkutan intervensjon, mens diabetes ikke var risikofaktor for død hos pasienter som ble bypassoperert.

Resultatene viser at det er rom for mer aggressiv behandling av risikofaktorer hos diabetikere og at mange diabetikere kommer til invasiv utredning relativt sent i forløpet av koronarsykdommen. For de fleste diabetikere vil bypasskirurgi være den foretrukne form for revaskulariserende behandling.

Anbefalte artikler