Kvinner med koronarsykdom har bedre prognose enn menn

Per Mølstad Om forfatteren
Artikkel

Angiografisk påvist koronarsykdom er mindre utbredt hos kvinner og langtidsoverlevelsen er bedre enn hos menn. Det viser en ny norsk studie.

Ved Feiringklinikken ble 18 767 pasienter utredet for koronarsykdom i perioden mars 1999 – 2006. Overlevelse frem til mai 2007 ble fastslått ved opplysninger fra Folkeregisteret.

Målsettingen med studiet var å sammenlikne utbredelsen av koronarsykdom og den videre overlevelse etter første gangs invasiv undersøkelse hos kvinner og menn.

Studien omfattet 18 767 pasienter, hvorav en tredel kvinner. Univariate analyser viste at kvinnene var litt eldre (64,8 år mot 62,3 år), hadde høyere ejeksjonsfraksjon, litt lavere endediastolisk trykk, mer subjektive symptomer, oftere hypertensjon, men sjeldnere iskemi på arbeidsbelastning. Det var også færre kvinner med tidligere infarkt, færre røykere og færre med tidligere revaskulariserende behandling. Den angiografiske undersøkelsen viste langt oftere ingen koronarsykdom hos kvinner (28,1 % mot 10,5 %), og sjeldnere trekarssykdom (21,8 % mot 38,7 %). Disse forskjellene var også signifikante i undergrupper uten tidligere revaskulariserende behandling og hos dem med stabile og ustabile symptomer.

Overlevelsesanalysene viste at ikke i noen undergrupper hadde kvinnene økt dødelighet, verken på kort eller på lang sikt. Cox-analysen viste en overdødelighet hos menn med hasardratio på 1,29, men uten forskjeller mellom kjønnene i den undergruppen med høyest endediastolisk trykk.

Undersøkelsen tyder ikke på at kvinner kommer senere til invasiv utredning enn menn og viser at de faktisk har bedre prognose enn menn når man justerer for alder, komorbiditet og utbredelsen av koronarsykdom.

Anbefalte artikler