Mia Cathrine Myhre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mia Cathrine Myhre

Arne Stray-Pedersen, Claus Møller, Charlotte De Lange, Bernt J. Due-Tønnessen, Jens B. Grøgaard, Olav H. Haugen, Omar Hikmat, Ruby Mahesparan, Lil-Sofie Ording Müller, Arne Kristian Myhre, Mia Cathrine Myhre, Bård Nedregaard, Solveig Marianne Nordhov, Torleiv Ole Rognum, Karen Rosendahl, Tomas Sørbø, Mary Jo Vollmer-Sandholm, Stein Magnus Aukland
26.01.2019
Violent shaking of infants may lead to a triad of serious injuries to the head and eyes. The question of whether the triad can be used to establish child abuse has been raised. But is the matter that...
Arne Stray-Pedersen, Claus Møller, Charlotte De Lange, Bernt J. Due-Tønnessen, Jens B. Grøgaard, Olav H. Haugen, Omar Hikmat, Ruby Mahesparan, Lil-Sofie Ording Müller, Arne Kristian Myhre, Mia Cathrine Myhre, Bård Nedregaard, Solveig Marianne Nordhov, Torleiv Ole Rognum, Karen Rosendahl, Tomas Sørbø, Mary Jo Vollmer-Sandholm, Stein Magnus Aukland
21.12.2018
Voldsom risting av spedbarn kan medføre en triade av alvorlige skader i hodet og øynene. Det er stilt spørsmål ved om man kan bruke triaden for å fastslå barnemishandling. Men er saken så enkel?...
Mia Cathrine Myhre
17.06.2010
Killén, K. Sveket I Barn i risiko- og omsorgssviktsituasjoner. 462 s. Oslo: Kommuneforlaget, 2009. Pris NOK 498 ISBN 978-82-446-1293-7 Forfatter dr.philos. Kari Killén deler rikelig av sin store...
Mia Cathrine Myhre
12.06.2012
Wiborg, Liv H. Og Mamma, Mia? Historien om et fosterbarn. 159 s. Oslo: Kolofon forlag, 2011. Pris NOK 250 ISBN 978-82-300-0864-5 Boken er beregnet for alle som ønsker et innblikk i hvordan det kan...
Mia Cathrine Myhre
19.08.2014
Når små barn skader seg er en grundig vurdering nødvendig for å identifisere de som kan være utsatt for mishandling, omsorgssvikt eller mangelfullt tilsyn. Mia Cathrine Myhre. Foto: Lars Sørlie En...