Mia Cathrine Myhre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Barneklinikken, Oslo universitetssykehus

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Mia Cathrine Myhre er spesialist i barnesykdommer, overlege ved Barneklinikken, Oslo universitetssykehus og seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Artikler av Mia Cathrine Myhre
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media