Helhetlig om omsorgssvikt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Killén, K.

  Sveket I

  Barn i risiko- og omsorgssviktsituasjoner. 462 s. Oslo: Kommuneforlaget, 2009. Pris NOK 498

  ISBN 978-82-446-1293-7

  Forfatter dr.philos. Kari Killén deler rikelig av sin store kunnskap om omsorgssvikt hos barn. Hun har bred klinisk erfaring, er en anerkjent forsker og har gjennom mange år vært en aktiv og aktet deltaker i det internasjonale fagmiljøet.

  Sveket I er fjerde reviderte utgave av første del av Sveket (1) som kom ut i 1991. Sveket I omhandler forståelsesgrunnlaget for omsorgssvikt og dets konsekvenser. Sveket II vil komme ut senere i 2010 og omhandle (be)handling. Boken ble delt da den ellers ville blitt for stor, og med sine 462 sider er Sveket I allerede omfangsrik. Det er få illustrasjoner, slik at den i tillegg er ordrik. Mangel på illustrasjoner kompenseres noe av at det i teksten er lagt inn små kliniske eksempler som bidrar til å understreke poengene og gjøre stoffet mer levende. Som hovedinntrykk er dette vellykket, selv om eksemplene enkelte ganger virker konstruerte.

  Målgruppen er alle som møter omsorgssvikt i sitt arbeid, samt politikere og frivillige hjelpere. Forfatteren går så grundig gjennom temaene at det ikke er behov for mye forkunnskap. Dette gjør boken lang, og gjentakelser forekommer mellom kapitlene. Imidlertid har forfatteren vært flink til å få inn nytt stoff, og lesere som er godt inne i temaet, vil også bli engasjert.

  Innholdsmessig er teksten delt i fire. Første del er godt oppdatert og tar for seg bakgrunnsinformasjon, slik som forekomst og definisjoner. Andre del omhandler hvordan vi kan forstå omsorgssvikt, og forfatteren introduser hva hun beskriver som en helhetlig modell for forståelse og analyse av omsorgssvikt. Hvert hovedelement i modellen blir gjort rede for i de følgende kapitlene. Dette er bokens hoveddel og den som faglig gir mest. I tredje del beskrives kontaktetablering og undersøkelse der det er mistanke om omsorgssvikt. Denne delen er mest relevant for barnevernsarbeidere, men gir gode råd også for de med mer perifere roller i slike prosesser. I siste del diskuteres samarbeid på en noe selvfølgelig måte, og mange lesere vil nok stoppe her.

  Med sin helhetlige profil, og med forfatterens kunnskap samlet gjennom mange tiår i front av feltet, er dette en viktig utgivelse. Den vil gi nyttig og ny kunnskap til de fleste som arbeider med barn, samtidig som den er en påminnelse om hvor viktig det er å avdekke omsorgssvikt og handle der barn er i risikosonen. Boken vil med sitt barneperspektiv også gi verdifull innsikt for de som arbeider med foreldre som er i risikosonen for å utsette barna sine for omsorgssvikt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media