Små barn i risikosonen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Når små barn skader seg er en grundig vurdering nødvendig for å identifisere de som kan være utsatt for mishandling, omsorgssvikt eller mangelfullt tilsyn.

  Mia Cathrine Myhre. Foto: Lars Sørlie
  Mia Cathrine Myhre. Foto: Lars Sørlie

  En betydelig andel av alvorlige hodeskader hos de minste barna er påført av omsorgspersoner. For å bedre kunne gjenkjenne mishandling er det behov for mer kunnskap om skader hos små barn og omkringliggende risikofaktorer.

  Ved gjennomgang av journalen til 91 barn under tre år med hodeskade fant vi at skaden sannsynligvis var påført hos 17 barn. Disse barna var vesentlig yngre og hadde oftere vært innlagt i sykehus tidligere enn barn utsatt for ulykker. De hadde også oftere kramper, og alle hadde subduralblødning.

  Data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen ble brukt for å undersøke risikofaktorer for skader hos små barn i befolkningen. Nesten 5  % av barn i 18 – 36 måneders alder hadde hatt skader som trengte undersøkelse ved sykehus. Gutter, barn med forsinket finmotorisk utvikling og de med oppmerksomhetssvikt hadde størst risiko. Andre forhold som ung alder hos mor, dårlig økonomi, psykiske vansker hos mor og å ha eldre søsken spilte også inn. I dette utvalget fant vi også at mødre som har opplevd overgrep i egen barndommen rapporterte mer uro og oppmerksomhetssvikt hos barna sine da de var tre år enn mødre uten slike erfaringer. Mors mentale helse var en viktig mediator.

  En grundig vurdering er nødvendig når et barn har skadet seg, ellers kan mishandling bli oversett. For å forhindre en intergenerasjonell overføring av uheldige effekter som følge av vold og overgrep i barndommen må helsehjelp ha et familieperspektiv.

  Disputas

  Mia Cathrine Myhre disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 6.2. 2014. Tittelen på avhandlingen er Infants and toddlers at risk: Injuries, abuse and behavioural problems.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media