Marte Mellingsæter

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Avdeling for geriatri

Akershus universitetssykehus

Hun har bidratt med datainnsamling (Akershus universitetssykehus), utarbeiding av manus og har godkjent den siste manusversjonen.

Marte Mellingsæter er ph.d. og seksjonsleder.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Marte Mellingsæter
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media