Marte Mellingsæter

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marte Mellingsæter

Sigurd Evensen, Ingvild Saltvedt, Anette Hylen Ranhoff, Marius Myrstad, Christian Myrstad, Marte Mellingsæter, Marte Sofie Wang-Hansen, Bjørn Erik Neerland
25.03.2019
Delirium is an acute change in attention, awareness and cognition that arises in association with physiological changes such as illness, injuries or surgery ( Box 1 ) ( 1 ). Delirium may affect...
Sigurd Evensen, Ingvild Saltvedt, Anette Hylen Ranhoff, Marius Myrstad, Christian Myrstad, Marte Mellingsæter, Marte Sofie Wang-Hansen, Bjørn Erik Neerland
13.03.2019
Delirium er en akutt endring i oppmerksomhet, bevissthet og kognisjon som oppstår i forbindelse med fysiologiske endringer som sykdom, skader eller kirurgi ( ramme 1 ) ( 1 ). Delirium kan ramme alle...
Marte Rognstad Mellingsæter
23.08.2016
Ortostatisme, polyfarmasi og karotid sinussynkope er vanlig hos eldre som faller. En av fem friske eldre opplevde ortostatisk intoleranse ved vippetest, og vi fant lavere ortostatisk toleranse hos...
Kristofer Lislerud Smebye, Solveig Granum, Torgeir Bruun Wyller, Marte Mellingsæter
08.04.2014
Falls are common among elderly people and can have serious consequences. In the course of a year, more than one-third of the population over the age of 65 will experience a fall, and the incidence...
Marte Mellingsæter, Torgeir Bruun Wyller, Torkel Steen
08.04.2014
A fit and self-sufficient woman in her 80s was referred from the emergency department to the specialist outpatient falls clinic (Fallpoliklinikken) in the Department of Geriatric Medicine. She had...
Kristofer Lislerud Smebye, Solveig Granum, Torgeir Bruun Wyller, Marte Mellingsæter
08.04.2014
Falls are common among elderly people and can have serious consequences. In the course of a year, more than one-third of the population over the age of 65 will experience a fall, and the incidence...
Marte Mellingsæter, Torgeir Bruun Wyller, Torkel Steen
08.04.2014
A fit and self-sufficient woman in her 80s was referred from the emergency department to the specialist outpatient falls clinic (Fallpoliklinikken) in the Department of Geriatric Medicine. She had...
Marte Mellingsæter
12.08.2010
Hjort, PF. Alderdom Helse, omsorg og kultur. 258 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2010. Pris NOK 299 ISBN 978-82-15-01555-2 Alderdom bygger på forfatterens mangeårige undervisning for ulike...
Marte Mellingsæter
14.01.2010
Bondevik, M. Gammel og frisk Om gerontologi og hundreåringer. 160 s, tab. Bergen: Folio forlag, 2009. Pris NOK 230 ISBN 978-82-92915-02-8 Forfatteren ønsker å nå et bredt publikum med sin kunnskap om...
Marte Mellingsæter
28.05.2013
Lunde, Linn-Heidi Alder ingen hindring Vekst og utvikling hele livet. 200 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012. Pris NOK 299 ISBN 978-82-05-42391-6 Forfatteren skriver i forordet at hun har savnet en...
Marte Mellingsæter
05.03.2013
Teorien om kognitiv dissonans i Erlend Hems leder i Tidsskriftet nr. 13/2013 ( 1 ) leder tanken mot en fin, liten modell på samvittighet, som jeg dessverre ikke kjenner opphavet til. Samvittigheten...
Marte Mellingsæter
27.05.2014
Vi er enige med Johan Halse i at osteoporose er en svært viktig årsak til de sørgeligste resultatene av fall. En vurdering av om det foreligger osteoporose og om det er aktuelt å henvise til...
Kristofer Lislerud Smebye, Solveig Granum, Torgeir Bruun Wyller, Marte Mellingsæter
08.04.2014
Fall hos eldre er vanlig og kan få alvorlige konsekvenser. I løpet av et år faller mer enn en tredel av befolkningen over 65 år, og insidensen øker med alderen ( 1 ). Fall kan føre til alvorlige...
Marte Mellingsæter, Torgeir Bruun Wyller, Torkel Steen
08.04.2014
En sprek og selvhjulpen kvinne i 80-årene ble henvist fra legevakten til Fallpoliklinikken ved Geriatrisk avdeling. Hun hadde falt flere ganger, brått og rett i gulvet uten å greie å ta seg for, og...
Marte Mellingsæter
27.05.2014
Skulle ønske jeg kunne være med i MOLL, men jeg er vel for optimistisk, for alltid når noen sier: «Verre enn det er nå, kan det neppe bli», så svarer jeg: «Å, jo da!» ( 1 ).