Samvittighetstrekanten

Marte Mellingsæter Om forfatteren

Teorien om kognitiv dissonans i Erlend Hems leder i Tidsskriftet nr. 13/2013 (1) leder tanken mot en fin, liten modell på samvittighet, som jeg dessverre ikke kjenner opphavet til.

Samvittigheten er en liten, skarp trekant midt i brystet. Mens vi er unge (eller eldre, men ennå ikke har mistet idealene) gjør det oss først vondt at den snurrer. Vi blir lei oss. Men etter å ha rotert noen år blir den avslipt og rund – vi kjenner knapt at den snurrer.

Takk til redaktøren for en lederartikkel som motiverer oss til å holde samvittighetstrekanten skarp.

Publisert som rask respons i nettutgaven 11.1. 2013

1

Hem E. Vi blir tilfreds til slutt. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 5. [PubMed]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler