Marit Hafting

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit Hafting

Marit Hafting
24.06.2019
Per Hove Thomsen, Charlotte Ulrikka Rask, Niels Bilenberg, red. Børne- og ungdomspsykiatri 4. utg. 375 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2019. Pris DKK 480 ISBN 978-87-93590-33-5 Den fjerde...
Marit Hafting, Marianne Røynesdal
06.12.2016
Barnevernlovens grunnforutsetning er at det er et offentlig ansvar å sikre barn trygge og utviklingsfremmende oppvekstvilkår. Den generelle mistilliten til norsk barnevern som for tiden blir uttrykt...
Marit Hafting, Marianne Røynesdal
30.11.2016
Barnevernlovens grunnforutsetning er at det er et offentlig ansvar å sikre barn trygge og utviklingsfremmende oppvekstvilkår. Den generelle mistilliten til norsk barnevern som for tiden blir uttrykt...
Marit Hafting
26.06.2008
JV., Johannessen Kunsten å leve 2. utg. 280 s, ill. Oslo: Aschehoug, 2007. Pris NOK 449 ISBN 978-82- 03-23508-5 Første utgave av Kunsten å leve kom ut i 1993. Jan Vincents Johannessen (f. 1941), lege...
Marit Hafting
28.05.2009
Crittenden, PM. Raising parents Attachment, parenting and child safety. 380 s, tab, ill. Devon: Willan Publishing, 2008. Pris GBP 30 ISBN 978-1-84392-498-2 Både i klinisk praksis og forskning har et...
Marit Hafting, Gunn Aadland
29.11.2006
Hva kan norske helsearbeidere bidra med for å bedre kambodsjanske barns mentale helse? Hvordan kan kunnskap om betydningen av tidlig tilknytning, psykiatrisk sykdom hos mor, utviklingsforstyrrelser,...
Marit Hafting, Ida Garløv
26.01.2006
Statens helsetilsyn gjennomførte i 2002 tilsyn med 82 kommuner og 41 barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker over hele landet med særlig vekt på helsetjenesten for barn og unge med psykiske...
Marit Hafting, Gunn Aadland
08.01.2004
Da Pol Pots regime falt, var det ingen psykiatere igjen i Kambodsja. Thida Chak er en av nå 20 kambodsjanske psykiatere, men må drive CD- og videoforretning ved siden av praksisen for å klare seg...
Marit Hafting
30.01.2000
”What kind of study?” – de ni medlemmene av Rådet for omsorg for alvorlig syke og døende tilsluttet Den Norske Kreftforening (Omsorgsrådet) på studietur til Canada ble svar skyldig. Den bryske...
Marit Hafting
15.12.2005
Psykometriske intervjuinstrumenter har de siste tiårene fått økende anvendelse i fag som allmennmedisin, barne- og ungdomspsykiatri og psykiatri i konsultasjoner med pasienter med vansker av...
Marit Hafting
11.02.2010
Grøholt, B Sommerschild, H Garløv, I. Lærebok i barnepsykiatri 4. utg. 500 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2008. Pris NOK 499 ISBN 978-82-15-01355-8 Første utgaven kom i 1989. Forfatterne var...
Marit Hafting
28.01.2010
Nygård, A-P. Det som ingen ser 264 s, ill. Rasta: Forlaget Norske Bøker, 2009. Pris NOK 199 ISBN 978-82-8112-130-0 Anne-Pia Nygård ble lam fra livet og ned og rullestolbruker da hun var ti år. Hun...
Marit Hafting
01.11.2011
Johansen, Eldrid Bergan, Tone Meg også 170 s, ill. Oslo: Oslo universitetssykehus, 2011. Pris Gratis ISBN 978-82-998573-0-7 Januar 2010 kom et tillegg til spesialisthelseloven og helsepersonelloven...
Marit Hafting
27.11.2012
Young, Christine Dowling, Tracy Parents and bereavement A personal and professional exploration of grief. 179 s, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 25 ISBN 978-0-19-965264-8 Denne...
Marit Hafting
30.10.2012
Seljeskog, Tove Til Berlin for å sprenge grenser 140 s. Haugesund: Alpha Forlag, 2012. Pris NOK 270 ISBN 978-82-93082-71-2 Tove Seljeskog er allmennlege og forfatter. Hun har tidligere utgitt to...
Marit Hafting
26.06.2012
Haugland, Bente Storm Mowatt Ytterhus, Borgunn Dyregrov, Kari Barn som pårørende 221 s, tab, ill. Oslo: Abstrakt forlag, 2012. Pris NOK 345 ISBN 978-82-7935-324-9 Barn er ikke pårørende slik voksne...
Marit Hafting
24.01.2012
Corwin, Gunnhild Etter dansen 203 s. Oslo: Aschehoug, 2011. Pris NOK 349 ISBN 978-82-03-23988-5 Gunnhild Corwin ga i 2005 ut Idas dans . Boken handler om de 14 månedene familien fikk sammen med...
Marit Hafting
26.11.2013
Gjertsen, Per-Åge De usynlige barna 260 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2013. Pris NOK 399 ISBN 978-82-450-1167-8 Per-Åge Gjertsen er cand.polit. og førstelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han...
Marit Hafting
29.10.2013
Glistrup, Karen Snakk om angst og depresjon …med barn og voksne i alle aldre. 54 s, ill. Oslo: Kommuneforlaget, 2012. Pris NOK 228 ISBN 978-82-446-2137-3 Forfatteren avslutter forordet med at «...
Marit Hafting
19.02.2013
Dyregrov, Atle Johnsen, Iren Dyregrov, Kari Hvordan lede sorggrupper? En håndbok for sorggruppeledere. 94 s, ill. Oslo: Abstrakt, 2012. Pris NOK 198 ISBN 978-82-7935-331-7 Målgruppen er ledere av...