Alle barn har behov for kunnskap om psykiske lidelser

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Glistrup, Karen

  Snakk om angst og depresjon

  ...med barn og voksne i alle aldre. 54 s, ill. Oslo: Kommuneforlaget, 2012. Pris NOK 228

  ISBN 978-82-446-2137-3

  Forfatteren avslutter forordet med at «Ideen bak denne boken er å bidra til nye samtaler mellom barn og voksne om tanker og følelser, om psykiske lidelser, om glede og smerte og om det gode liv mellom mennesker».

  Hun er opptatt av å bryte ned tabuene og fortielsene som fortsatt eksisterer rundt psykiske vansker som angst og depresjon, slik at barn får kjennskap til dette feltet. Dette er relevant kunnskap for alle barn fordi de kan ha venner som er berørt, og de kan oppleve psykisk sykdom selv eller i familien. Mange foreldre, ansatte i barnehage, SFO og på skolen – og ofte også helsepersonell som helsesøstre og fastleger – synes det er vanskelig å snakke med barn om disse temaene.

  På vel 50 sider tar Karen Glistrup opp emner som angst, depresjon, posttraumatisk stresslidelse (PTSD), alkohol og stoff. I tillegg behandles emner av mer mentalhygienisk karakter, som hvordan det kan kjennes for barn når foreldre krangler eller når mor eller far har psykisk sykdom, hva barn kan gjøre for å holde seg sunne i kropp og sjel, og hva slags hjelp som finnes når psykisk sykdom oppstår.

  Boken er lagt opp slik at målgruppen er både barn og voksne – fysisk ved at hver side er delt i en barnedel og en voksendel som behandler samme tema. Forfatteren oppfordrer til at boken skal ligge fremme slik at barn kan bla i den og lese. Jeg tviler på at den egner seg som bok for barn alene uten at voksne leser sammen med dem. Jeg tenker at dette først og fremst er en nyttig bok for voksne som skal snakke med barn. Barnedelen gir ord og vendinger som er tilpasset barn, og voksendelen gir nyttig bakgrunnskunnskap.

  Jeg anbefaler derfor boken til leger som skal snakke direkte med barn om psykisk sykdom. I tillegg kan den være nyttig når man har pasienter med psykiske vansker som er foreldre, og der man i konsultasjonen tar opp barnas situasjon og hvordan foreldrene kan snakke med dem. Den er lettlest og illustrert med tegninger tilpasset barn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media