Marit B. Veierød

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Marit B. Veierød (f. 1962) er dr.philos. og professor i medisinsk statistikk ved Avdeling for biostatistikk, Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi, og ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Marit B. Veierød
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media