Marit B. Veierød

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit B. Veierød

Randi Selmer, Anja Schou Lindman, Aage Tverdal, Jan I. Pedersen, Inger Njølstad, Marit B. Veierød
31.01.2008
Hjerteinfarkt er en multifaktoriell sykdom, og nyere retningslinjer for forebygging inkluderer beregning av samlet risiko. Det er utviklet mange risikomodeller for kardiovaskulær sykdom (ramme 1) ( 1...
Randi Selmer, Anja Schou Lindman, Aage Tverdal, Jan I. Pedersen, Marit B. Veierød, Inger Njølstad
16.04.2009
Norsk risikomodell for kardiovaskulær dødelighet, NORRISK, ble publisert i Tidsskriftet i 2008 ( 1 ). Den angir tiårsrisikoen for død av aterosklerotisk hjerte- og karsykdom etter kjønn, alder,...
Marit B. Veierød
10.03.2015
Following a period of falling rates, the incidence of cutaneous malignant melanoma has increased steadily for the past ten years in Norway. It is therefore time to intensify preventive efforts...
Marit B. Veierød, Lill Tove N. Nilsen, Trude Eid Robsahm
23.09.2010
Vitamin D er nødvendig for god beinhelse ( 1 ). I flere studier er lav ultrafiolett (UV) eksponering, lavt vitamin D-inntak og dårlig vitamin D-status forbundet med økt risiko for en rekke sykdommer...
Marit B. Veierød, Lill Tove N. Nilsen, Trude Eid Robsahm
18.02.2011
Takk for interessen for oversiktsartikkelen ( 1 ). Sammenfallende resultater fra ulike undersøkelser er avgjørende når råd til befolkningen utformes. Som Juzeniene & Moan skriver, finnes det ikke...
Marit B. Veierød, Lill Tove N. Nilsen
12.06.2012
Mange nordmenn har bestilt sol- og badeferie i Syden. Bruk av solarium som en del av forberedelsene til ferien anbefales ikke. DPA/ NTB scanpix Det er stor forskjell på soling i solarium og i...
Liv Mundal, Mirza Sarancic, Leiv Ose, Per Ole Iversen, Jens-Kristian Borgan, Marit B. Veierød, Trond P. Leren, Kjetil Retterstøl
16.06.2015
Til tross for kolesterolsenkende medikamenter har pasienter med familiær hyperkolesterolemi signifikant høyere dødelighet av hjerte- og karsykdommer i aldersgrupper under 70 år sammenliknet med...
Marit B. Veierød
10.03.2015
Etter en periode med fallende insidensrater har forekomsten av føflekkreft økt jevnt de siste ti årene. Det er derfor på tide å intensivere den forebyggende innsatsen. Overdreven soling bør unngås...