Akutt og residiverende akutt otitis media

Kværner KJ, Mair IWS Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Akutt otitis media er definert som en klinisk identifiserbar mellomøreinfeksjon, akutt innsettende og av kort varighet. Før to års alder har om lag 40% av alle barn hatt minst en akutt mellomørebetennelse. Av disse barna vil inntil 10% få residiverende episoder og bli såkalte “ørebarn”. Det er hevdet at hyppige ørebetennelser kan virke hemmende på språkutvikling og kognitive funksjoner. I tillegg kan det føre med seg langvarig oppfølging med antibiotika og kirurgisk behandling. Det har vært knyttet mye interesse til å identifisere ørebarna tidlig slik at de kan få optimal medisinsk profylakse og behandling. Her omtaler vi retningslinjer for profylakse og behandling av sykdommen i lys av nyere kunnskap.

Anbefalte artikler