Sekretorisk otitt

Kværner KJ, Mair IWS Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Sekretorisk otitt, eller mellomørekatarr, er definert som tilstedeværelse av væske bak en intakt trommehinne, uten akutte sykdomstegn eller symptomer. Sekretorisk otitt etterfølger vanligvis akutt otitt, men kan også sees uten forutgående symptomer fra ørene. Opptil 80% av alle førskolebarn har hatt sekretorisk otitt. Spontanhelbredelse er hyppig. Langvarig sekretorisk otitt kan imidlertid medføre forsinket språkutvikling og manglende begrepsinnlæring. Med bakgrunn i nyere kunnskap om risikofaktorer og behandlingsalternativer for sykdommen omtales behandling av sekretorisk otitt og behovet for retningslinjer.

Anbefalte artikler