Dagkirurgi i øvre luftveier hos barn - indikasjoner og prioritering

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Den vanligste årsaken til operativ behandling hos barn er sykdommer i øvre luftveier. Kirurgisk behandling i detteområdet består av ulike kombinasjoner av adenotomi, tonsillektomi, paracentese og innleggelse av ventilasjonsrør.

  For å studere sykdomsprofil og ventetider samlet vi i inn data vedrørende 178 barn operert dagkirurgisk i øvreluftveier i en seksukersperiode ved et lokalsykehus i Oslo. Median alder var fire år og to måneder. Barn som fikkutført munnhulekirurgi, var eldre enn barn der det ble gjort mellomørekirurgi. For alle typer inngrep var mediantid frahenvisning til operasjon i underkant av fire måneder. Hos flertalletav barn med diagnosen residiverende akutt otitt,tonsillitt eller øvre luftveisinfeksjon ble operasjonsindikasjon stilt på grunnlag av infeksjoner siste år føroperasjon. Obstruktive symptomer ble registrert hos 18% av barna. Henvisning til sykehus var i de aller flestetilfellene gjort av spesialist. Resultatene viste jevn fordeling av inngrep i svelg og inngrep i mellomøre.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media