Dagkirurgi i øvre luftveier hos barn - indikasjoner og prioritering

Kværner KJ, Moen MC, Haugeto OH, Mair IWS Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Den vanligste årsaken til operativ behandling hos barn er sykdommer i øvre luftveier. Kirurgisk behandling i dette området består av ulike kombinasjoner av adenotomi, tonsillektomi, paracentese og innleggelse av ventilasjonsrør.

For å studere sykdomsprofil og ventetider samlet vi i inn data vedrørende 178 barn operert dagkirurgisk i øvre luftveier i en seksukersperiode ved et lokalsykehus i Oslo. Median alder var fire år og to måneder. Barn som fikk utført munnhulekirurgi, var eldre enn barn der det ble gjort mellomørekirurgi. For alle typer inngrep var mediantid fra henvisning til operasjon i underkant av fire måneder. Hos flertalletav barn med diagnosen residiverende akutt otitt, tonsillitt eller øvre luftveisinfeksjon ble operasjonsindikasjon stilt på grunnlag av infeksjoner siste år før operasjon. Obstruktive symptomer ble registrert hos 18% av barna. Henvisning til sykehus var i de aller fleste tilfellene gjort av spesialist. Resultatene viste jevn fordeling av inngrep i svelg og inngrep i mellomøre.

Anbefalte artikler