Magne Nylenna

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Magne Nylenna

Erlend Hem, Magne Nylenna
16.04.2021
Helsespråk er språklig kommunikasjon om helse og sykdom i en helsefaglig sammenheng. Et godt og klart helsespråk er nødvendig for både helsepersonell, pasienter, pårørende og publikum. Illustrasjon:...
Magne Nylenna
04.05.2020
Håkon Lutdal Med ordet i sin makt 10 000 stående uttrykk, faste fraser, ord og vendinger. 3. utg. 648 s. Oslo: Kolofon, 2019. Pris NOK 375 ISBN 978-82-300-1498-1 Jeg beundrer entusiaster...
Magne Nylenna
06.03.2020
Et krav om disputaser på engelsk er både uhensiktsmessig og et brudd på universitetets ansvar for norsk fagspråk. Illustrasjon: Amanda Cassingham-Bardwell / iStock De fire første doktordisputasene...
Magne Nylenna
18.11.2019
Kombinasjonen av ordene samfunn og medisin betegner et fagfelt og en medisinsk spesialitet med økende aktualitet. Ordet samfunnsmedisin brukes på flere måter. I tillegg til at det er navnet på en...
Magne Nylenna, Jon Hilmar Iversen, Frode Heian, Øystein Pedersen
23.09.2019
Allmennlegen, entusiasten og forbildet Ola Lilleholt døde 8. juli 2019 etter lang tids sykdom, 77 år gammel. Som kommunelege i Rindal ble Ola en legende: arbeidsom, omsorgsfull,...
Magne Nylenna
05.04.2019
Språk er dynamisk. Noen ord forsvinner helt, andre er utrydningstruede. Årsakene varierer, og mange endringer skyldes at ord og uttrykk blir etisk eller politisk belastede. Interessen for medisinske...
Magne Nylenna
01.10.2018
A-, B- og C-resepter er de senere år supplert av e-resepter og h-resepter. Bruken av henholdsvis store og små bokstaver avspeiler at kategoriseringen skjer etter ulike kvaliteter og dimensjoner ved...
Magne Nylenna
21.08.2018
Den nye spesialistutdanningen for leger vektlegger veiledning og supervisjon . Begge deler handler om hjelp til læring og refleksjon, men både organisering og formål er forskjellig. Utdanning...
Magne Nylenna
22.01.2018
Faglige anbefalinger i helsetjenesten har som formål å kvalitetssikre og standardisere virksomheten. Også betegnelsene på slike anbefalinger bør kvalitetssikres og standardiseres bedre...
Magne Nylenna, Camilla Stoltenberg
12.12.2017
To hundre år etter hans fødsel kan vi trygt karakterisere teologen Eilert Sundt som en foregangsmann innen norsk epidemiologi og folkehelsearbeid. Med dagens terminologi vil vi karakterisere Sundts...
Magne Nylenna
22.08.2017
Det er nok flere enn kollega Herzog som har registrert, og kanskje også irritert seg over, en økende bruk av ordet «doktorskole», ikke minst blant medisinstudentene selv. Det finnes mange teorier om...
Magne Nylenna
06.06.2017
Når samme ord har en annen betydning i medisinsk fagspråk enn i allmennspråket, bør det brukes med varsomhet. Falske venner er et uttrykk som brukes om ord som er like, eller ligner på hverandre, men...
Magne Nylenna
19.01.2017
Dulting er en tjenlig norsk betegnelse på små, uformelle virkemidler for å påvirke atferd i helseriktig retning. Små påminnelser om alternative valg i hverdagen kan betraktes som en vennlig dulting i...
Magne Nylenna
11.10.2016
Preposisjonen på utvider sitt bruksområde. I medisinsk litteratur som i norsk språk for øvrig erstatter den gradvis andre preposisjoner. Det gjør preposisjonsbruken enklere, men språket blir mindre...
Magne Nylenna
27.09.2016
Oppmerksomheten om vitenskapelig uredelighet har økt, og mottiltakene er blitt flere. Men publiseringspresset i forskning er ikke blitt mindre. Det er ikke lenge siden forskning i sin alminnelighet...
Magne Nylenna
13.12.2007
Thørring, J. Tarantellen 414 s. Oslo: Aschehoug, 2007. Pris NOK 349 ISBN 978-82-03-19265-4 Jorun Thørring vender i sin tredje kriminalroman tilbake til Paris, der Vesterålens verdensvante datter,...
Magne Nylenna
13.12.2007
Hempel, S. The medical detective John Snow, cholera and the mystery of the Broad Street pump. 308 s, ill. London: Granta Books, 2006. Pris GBP 8 ISBN 978-1-86207-937-3 Johnson, S. The ghost map The...
Magne Nylenna
20.11.2008
Tjora, A Den moderne pasienten 254 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008. Pris NOK 345 ISBN 978-82-05-38097-4 Tidene endres, samfunnet endres og helsevesenet endres. Da er det ikke overraskende at...
Magne Nylenna
26.06.2008
M, Baden L., Kenney Skjult signatur 222 s. Oslo: Damm, 2008. Pris NOK 329 ISBN 978 82-04-11860-8 Kriminal- og spenningslitteratur har ofte en medisinsk tilknytning, dels fordi drap har åpenbar...
Magne Nylenna
18.12.2008
«Journalology», tidsskriftologi på norsk, er et begrep som ble lansert av Stephen P. Lock på 1980-tallet. Som redaktør av British Medical Journal og en av grunnleggerne av Vancouver-gruppen, har han...