Magne Nylenna

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Magne Nylenna

Magne Nylenna
19.11.2009
Internasjonale retningslinjer for artikkelstruktur bidrar til å øke kvaliteten på både publisering og forskning Det endelige mål med all medisinsk og helsefaglig forskning er å skaffe ny kunnskap til...
Magne Nylenna
19.11.2009
Medisinske ordbøker både beskriver og former det medisinske fagspråket. I små språkområder, som det norske, har ordbøkene stor betydning for utviklingen av en nasjonal medisinsk terminologi. Det er...
Magne Nylenna
25.06.2009
Dietrichs, E Stien, R The brain and the arts 307 s, ill. Oslo: Koloritt forlag, 2008. Pris NOK 365 ISBN 978-82-92395-64-6 Bøker om skjæringspunktet mellom medisin og kunst og kultur blir det aldri...
Magne Nylenna
25.06.2009
Damhaug, T. Døden ved vann 446 s. Oslo: Cappelen Damm, 2009. Pris NOK 369 ISBN 978-82-02-28964-5 Torkil Damhaug har fått mye og velfortjent oppmerksomhet omkring sin femte roman, som er hovedbok i...
Magne Nylenna
14.12.2006
Dietrichs, Espen Stien, Ragnar Hjernen og kulturen 336 s, ill. Oslo: Koloritt forlag, 2006. Pris NOK 378 ISBN 82-300-0296-9 Var migrene Paulus’ «torn i kjødet»? Hadde Karl XII Aspergers syndrom? Var...
Magne Nylenna
14.12.2006
Vi får utrettet mest sammen med andre og må ikke la dr. Stockmanns analyse lede oss inn i isolasjon, verken som personer eller organisasjoner «Sagen er den, ser I, at den stærkeste mand i verden, det...
Magne Nylenna
05.01.2006
Läkartidningen, Ugeskrift for Læger og Tidsskrift for Den norske lægeforening er typiske eksempler på nasjonale tidsskrifter med en dominerende posisjon i hvert av de skandinaviske land. De har...
Magne Nylenna
24.08.2006
Hvis konklusjonen fra granskingskommisjonen i Sudbø-saken blir stående, må merittverdien av medforfatterskap for vitenskapelige artikler reduseres «A thing worth having is a thing worth cheating for...
Magne Nylenna
16.12.2004
Skårderud, Finn Andre reiser 332 s. Oslo: Aschehoug, 2004. Pris NOK 328 ISBN 82-03-22983-2 Boken bærer preg av å være satt sammen av tidligere publiserte avisinnlegg og artikler. Hver for seg...
Magne Nylenna, Bjørn-Inge Larsen
16.12.2004
De siste årene er det produsert flere artikler og bøker om samfunnsmedisin i et historisk perspektiv enn nye spesialister i faget. Samtidig vokser områdene der samfunnsmedisinsk kompetanse er...
Magne Nylenna
17.06.2004
Jeg har aldri hevdet, og langt mindre ment, at dr. Stockmann er passé, som Knut Arne Holtedahl kan gi inntrykk av ( 1 ). Tvert imot skrev jeg at «dr. Stockmann er en person som engasjerer også i dag...
Magne Nylenna, Arild Skaug Hansen, Anne Britt Storeng, Steinar Westin
26.08.2004
«Institusjonene har ansvar for å formidle kunnskap om virksomheten og for å utbre forståelse for og anvendelse av vitenskapens metoder og resultater» ( 1 ). Slik lyder § 2-4 i universitetsloven, og...
Sigmund Simonsen, Magne Nylenna
26.08.2004
Reguleringer av medisinsk forskning som involverer mennesker, skal verne om menneskeverdet og ta tilbørlig hensyn til forskningsdeltakeres, samfunnets, forskningens, forskernes, industriens og andres...
Sigmund Simonsen, Henriette Sinding Aasen, Magne Nylenna
26.08.2004
Det er stor enighet om at frivillighet og gyldig samtykke er en grunnleggende forutsetning ved medisinsk forskning som involverer mennesker. Den nærmere utformingen av samtykkereglene diskuteres...
Magne Nylenna
09.01.2003
I år feirer vi 400-årsjubileum for det offentlige legevesen i Norge I 1603 ble Villads Nielsen (ca. 1564 – ca. 1616) ansatt av kong Christian IV som ordinario medico, offentlig lege i Bergen. I år...
Magne Nylenna, Harry Martin Svabø
10.04.2003
Ole Kristian Harlem er død, 85 år gammel. Han var født i Halden i 1917, ble cand.med. i Stockholm i 1945 og spesialist i barnesykdommer i 1959. Barnelegen, skolelegen og bedriftslegen Harlem blir...
Magne Nylenna
12.06.2003
Det offentlige helsevesen er et kombinert resultat av den medisinske og samfunnsmessige utvikling gjennom 400 år Det offentlige helsevesen i Norge var fra første stund internasjonalt orientert. Den...
Magne Nylenna
18.12.2003
En folkefiende av Henrik Ibsen (1828 –1906) er vårt nasjonale samfunnsmedisinske drama ( 1 ). Handlingen i stykket foregår i «en kystby i det sydlige Norge» der hovedpersonen, badelegen Tomas...
Pål Gulbrandsen, Torben V. Schroeder, Josef Milerad, Magne Nylenna
30.06.2002
Det er to hovedtendenser i utviklingen innen medisinsk publisering de siste årene: Mer og mer publiseres på engelsk (2), og elektronisk publisering er blitt vanlig. Dette har ført til bekymring om...
Rolf Kåresen, Ellen Schlichting, Mons Lie, Arne Retvedt Rosseland, Magne Nylenna
10.12.2002
Kaare Solheim Professor dr.med. Kaare Solheim ble født i Oslo 17.8. 1928 og tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1955. Han disputerte for den medisinske doktorgrad i Uppsala i Sverige i 1966,...