Magne Aas

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Magne Aas

Magne Aas
27.04.2006
Rootwelt, Kjell Nukleærmedisin 225 s, ill. Oslo: Gyldendal akademisk, 2005. Pris NOK 375 ISBN 82-05-31118-8 Boken er først og fremst ment å være en lærebok for medisinske studenter og oppslags- og...
Tore Bach-Gansmo, Trond Velde Bogsrud, Magne Aas, Lars H. Jørgensen, Barbara Malene Fischer
22.04.2004
Lungekreft er den fjerde hyppigste kreftform i Norge, med nær 2 000 nye tilfeller per år. Sykdommen er den ledende årsak til kreftdød samlet for kvinner og menn, med en femårsoverlevelse på ca. 10...
Magne Aas, Lars Eikvar, Eivind Myhre, Otto A. Smiseth
30.03.2001
”PET fortsatt mest et forskningsverktøy” er den konklusjon Pål Gulbrandsen trekker i sitt referat (1) fra presentasjonen av en rapport fra Senter for medisinsk metodevurdering om...
Claes Tropé, Marit Scheistrøen, Magne Aas, Vera Abeler, Kathrine Lie, Amin Makar
30.09.2001
Vulvacancer er en sykdom som særlig rammer eldre kvinner. Årlig insidens fordelt på aldersgrupper viser høyest insidens fra aldersgruppen 50 – 59 år og oppover (1). Selv om sykdommen er årsak til...
Carl Fredrik Petlund, Magne Aas
20.08.2000
Lymfødem skyldes redusert transportkapasitet i lymfesystemet og erkjennes klinisk som en spesiell form for ødem. Man skiller mellom primære former for lymfødem (arvelige) og sekundære former som...
Erling Jakobsen, Carl Fredrik Petlund, Magne Aas
07.06.2016
Arnfinn Engeset Arnfinn Engeset døde 8. april 2016, 100 år på én dag nær. Han ble cand.med. i 1946 og arbeidet de første årene ved forskjellige sykehus i Norge og delvis som privatpraktiserende lege...