Tularemi etter flåttbitt i Vestfold

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Direkte kontakt med gnagere eller deres avføring er en kjent risikofaktor for tularemi i Norge. Både insekter og flåttkan opptre som vektor for tularemi, men denne smittevei er ikke tidligere beskrevet i vårt land. Vi rapporterer trepasienter med serologisk bekreftet ulceroglandulær tularemi på øya Vasskalven utenfor Tjømø i Vestfold fylke. Dette eret område av Norge hvor tularemi ikke tidligere har vært kjent. To av pasientene ble syke etter flåttbitt. Også dentredje pasienten kan ha blitt smittet gjennom flåttbitt eller insektstikk. Diagnosen ble stilt sent i alle tilfellene,og dette medførte forsinkelse av korrekt terapi. To av pasientene ble vellykket behandlet med ciprofloksacin. Vårerfaring og tidligere rapporter taler for at kinoloner bør være førstehåndsmidler i behandling av tularemi i Norge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media