Tularemi etter flåttbitt i Vestfold

Brantsæter AB, Hoel T, Kristianslund TI, Mæland A Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Direkte kontakt med gnagere eller deres avføring er en kjent risikofaktor for tularemi i Norge. Både insekter og flått kan opptre som vektor for tularemi, men denne smittevei er ikke tidligere beskrevet i vårt land. Vi rapporterer tre pasienter med serologisk bekreftet ulceroglandulær tularemi på øya Vasskalven utenfor Tjømø i Vestfold fylke. Dette er et område av Norge hvor tularemi ikke tidligere har vært kjent. To av pasientene ble syke etter flåttbitt. Også den tredje pasienten kan ha blitt smittet gjennom flåttbitt eller insektstikk. Diagnosen ble stilt sent i alle tilfellene, og dette medførte forsinkelse av korrekt terapi. To av pasientene ble vellykket behandlet med ciprofloksacin. Vår erfaring og tidligere rapporter taler for at kinoloner bør være førstehåndsmidler i behandling av tularemi i Norge.

Anbefalte artikler