Endemisk flekktyfus importert til Norge

Jensenius M, Mæland A, Vene S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Endemisk flekktyfus, som forårsakes av Rickettsia typhi, er i globalt perspektiv en viktig zoonose. Smittestoffet overføres fra gnagere til mennesker med lopper. Vi beskriver her de tre første serologisk verifiserte tilfellene av endemisk flekktyfus importert til Norge. Pasientene var norske turister som hadde besøkt henholdsvis Guinea-Bissau, Kreta og Thailand, og som få dager etter hjemkomst til Norge ble akutt syke med feber, frostanfall og hodepine. Ingen utviklet hudutslett. To pasienter ble innlagt i sykehus, hvorav én fikk behandling med ciprofloxacin for antatt tyfoidfeber. Forløpet var ukomplisert hos samtlige. Diagnosen endemisk flekktyfus ble stilt ved påvisning av IgM-antistoffer mot R typhi i serumprøver tatt i rekonvalesensfasen.

Anbefalte artikler