Endemisk flekktyfus importert til Norge

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Endemisk flekktyfus, som forårsakes av Rickettsia typhi, er i globalt perspektiv en viktig zoonose. Smittestoffetoverføres fra gnagere til mennesker med lopper. Vi beskriver her de tre første serologisk verifiserte tilfellene avendemisk flekktyfus importert til Norge. Pasientene var norske turister som hadde besøkt henholdsvis Guinea-Bissau,Kreta og Thailand, og som få dager etter hjemkomst til Norge ble akutt syke med feber, frostanfall og hodepine. Ingenutviklet hudutslett. To pasienter ble innlagt i sykehus, hvorav én fikk behandling med ciprofloxacin for antatttyfoidfeber. Forløpet var ukomplisert hos samtlige. Diagnosen endemisk flekktyfus ble stilt ved påvisning avIgM-antistoffer mot R typhi i serumprøver tatt i rekonvalesensfasen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media