Lund E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lund E

Lund E, Kumle M
20.05.1999
Kan ny viten legge grunnlag for en omorganisering av norsk svangerskaps- og fødselsomsorg? De medisinsk ansvarliges krav om nedleggelse av lokale fødestuer og småsykehus har vært begrunnet i økte...
Lund E, Kumle M, Sandaune A-G
10.10.1998
Sammendrag For å studere sammenhengen mellom selvopplevd helse og flytting innenlands er det benyttet opplysninger innsamlet fra 75750 kvinner i 1991/1992 (34-49 år) og i 1995/1996 (45-69 år)...
Lund E
10.08.1998
Sammendrag Basert på opplysninger fra dødsårsaksregisteret i Statistisk sentralbyrå er endringer i dødelighet av fractura colli femoris i perioden 1980-94 analysert etter kjønn. For kvinner i alderen...
Lund E
10.09.1996
Sammendrag I 1968 styrtet et amerikansk B52-bombefly med fire atombomber om bord på havisen nær Thule-basen nord på Grønland. Ca. 6 kg plutonium i bombene ble spredd rundt vraket som følge av en...