Helseeffekter av plutoniumforurensning - vurderinger etter Thule-ulykken i 1968

Lund E Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


I 1968 styrtet et amerikansk B52-bombefly med fire atombomber om bord på havisen nær Thule-basen nord på Grønland. Ca. 6 kg plutonium i bombene ble spredd rundt vraket som følge av en kraftig brann.

Diskusjonen om mulige helseeffekter for de danske sivile arbeidere som deltok i oppryddingen, har blusset opp med jevne mellomrom fra 1986. For å vurdere mulige helseeffekter nedsatte derfor den danske Sundhedsstyrelse i 1995 en nordisk ekspertgruppe for å gå gjennom alt tilgjengelig materiale.

Ekspertkomiteen leverte sin innstilling i mai 1995. Den konkluderte med at det ikke var påvist sikre sammenhenger mellom plutoniumeksposisjon og negative helseeffekter. Det ble anbefalt forlenget oppfølging med henblikk på kreftutvikling og nærmere undersøkelser av den sjeldne hudsykdommen parapsoriasis en plaque.

Anbefalte artikler