Flyttemønsterets betydning for selvvurdert helse blant norske kvinner i alderen 34-69 år

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  For å studere sammenhengen mellom selvopplevd helse og flytting innenlands er det benyttet opplysninger innsamlet fra75750 kvinner i 1991/1992 (34-49 år) og i 1995/1996 (45-69 år). Kvinnene ble trukket tilfeldig ut fra det sentralepersonregisteret. De ble tilsendt et spørreskjema med en purring. Svarprosenten var 56,5 og den var lavere hos deeldste. Kvinnene ble inndelt ut fra om de tilbrakte barndommen i samme region som nåværende bosted, eller oppgavflytting til annen region. Regionene var Oslo/Akershus, resten av Sør-Norge og Nord-Norge. Vi fant bare én effekt avflytting på selvopplevd helse: Kvinner som var oppvokst og fremdeles bodde i Nord-Norge hadde økt risiko for dårligeller meget dårlig selvopplevd helse med en relativ risiko på 1,39 (1,29-1,49) sammenliknet med dem som var oppvokst ogbosatt i Sør-Norge. Den økte risiko for dårlig selvopplevd helse kan enten skyldes ulik språkforståelse avspørreskjemaet, økt andel syke i Nord-Norge eller en effekt av selektiv flytting av friske personer fra landsdelen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media