Pressedekning av medisinske emner

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vi vurderte omfang, journalistisk arbeidsmetode ved personkritikk av helsearbeidere, og medisinsk-faglig kvalitet påpressedekningen av medisinske emner i første kvartal 1995 i dagsavisene Aftenposten, Dagbladet, Verdens Gang, BergensTidende, Adresseavisen og Nordlys. De seks avisene trykte 421 artikler og 110 leserinnlegg om medisinske emner i uke1-4. 85% av artiklene og 34% av leserinnleggene var etter vår skjønnsmessige vurdering av nøytral, orienterendekarakter. 13% av artiklene og 61% av leserinnleggene var kritiske, mens henholdsvis 2 og 5% var uforbeholdent rosende.Journalistens arbeidsmetode ved personrettet kritikk oppfylte Vær Varsom-plakatens krav i høyst åtte av 11 episoder.Ved vår skjønnsmessige medisinsk-faglige vurdering av førstesideoppslag og større oppslag trykt første kvartal 1995 (N5 503), var flertallet (85%) i hovedsak korrekte. Presisjonsnivået varierte (Adresseavisen og Bergens Tidende 98%,Aftenposten 93%, Nordlys 91%, Verdens Gang 77%, Dagbladet 70%). I alt 19 oppslag (4%) var medisinsk-faglig feilaktige.Samtlige ble trykt av de tre osloavisene.

  Helsevesenet får mer kritikk enn ros. Noen aviser har lavere presisjonsnivå enn andre ved omtale av medisinskeemner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media