Pressedekning av medisinske emner

Lote K, Aass N Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Vi vurderte omfang, journalistisk arbeidsmetode ved personkritikk av helsearbeidere, og medisinsk-faglig kvalitet på pressedekningen av medisinske emner i første kvartal 1995 i dagsavisene Aftenposten, Dagbladet, Verdens Gang, Bergens Tidende, Adresseavisen og Nordlys. De seks avisene trykte 421 artikler og 110 leserinnlegg om medisinske emner i uke 1-4. 85% av artiklene og 34% av leserinnleggene var etter vår skjønnsmessige vurdering av nøytral, orienterende karakter. 13% av artiklene og 61% av leserinnleggene var kritiske, mens henholdsvis 2 og 5% var uforbeholdent rosende. Journalistens arbeidsmetode ved personrettet kritikk oppfylte Vær Varsom-plakatens krav i høyst åtte av 11 episoder. Ved vår skjønnsmessige medisinsk-faglige vurdering av førstesideoppslag og større oppslag trykt første kvartal 1995 (N 5 503), var flertallet (85%) i hovedsak korrekte. Presisjonsnivået varierte (Adresseavisen og Bergens Tidende 98%, Aftenposten 93%, Nordlys 91%, Verdens Gang 77%, Dagbladet 70%). I alt 19 oppslag (4%) var medisinsk-faglig feilaktige. Samtlige ble trykt av de tre osloavisene.

Helsevesenet får mer kritikk enn ros. Noen aviser har lavere presisjonsnivå enn andre ved omtale av medisinske emner.

Anbefalte artikler