Humant T-cellelymfotropt virus type I og T-cellelymfom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Humant T-cellelymfotropt virus type I (HTLV-I) er et retrovirus som er endemisk i Sørvest Japan, Karibia, deler avSør-Amerika samt Afrika. Dette virus regnes som etiologisk faktor ved utvikling av adult T-celleleukemi/-lymfom. HTLV-Ier også assosiert med en kronisk, progredierende myelopati. Denne myelopati kalles tropisk spastisk paraparese ellerHTLV-I-assosiert myelopati. Viruset smitter i prinsippet på samme måte som HIV. Latensperioden fra smitte til kliniskmanifest sykdom kan ta fra noen år (tropisk spastisk paraparese) til flere tiår (adult T-celleleukemi/-lymfom).Virologisk diagnose stilles ved påvisning av antistoffer mot virus i serum.

  I artikkelen beskriver vi to pasienter med assosiasjonen høygradig non-Hodgkins lymfom av T-celletype og antistoffmot HTLV-I.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media