Humant T-cellelymfotropt virus type I og T-cellelymfom

Loraas A, Lote K, Samdal H Holm, Beiske K, Langholm R Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Humant T-cellelymfotropt virus type I (HTLV-I) er et retrovirus som er endemisk i Sørvest Japan, Karibia, deler av Sør-Amerika samt Afrika. Dette virus regnes som etiologisk faktor ved utvikling av adult T-celleleukemi/-lymfom. HTLV-I er også assosiert med en kronisk, progredierende myelopati. Denne myelopati kalles tropisk spastisk paraparese eller HTLV-I-assosiert myelopati. Viruset smitter i prinsippet på samme måte som HIV. Latensperioden fra smitte til klinisk manifest sykdom kan ta fra noen år (tropisk spastisk paraparese) til flere tiår (adult T-celleleukemi/-lymfom). Virologisk diagnose stilles ved påvisning av antistoffer mot virus i serum.

I artikkelen beskriver vi to pasienter med assosiasjonen høygradig non-Hodgkins lymfom av T-celletype og antistoff mot HTLV-I.

Anbefalte artikler