Per Løkken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Per Løkken (f. 1934) er professor emeritus, dr.odont. ved Seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi, Universitetet i Oslo.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Email: per.lokken@odont.uio.no

Seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi

Universitetet i Oslo

Artikler av Per Løkken
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media