Munnpleie viktig – ikke bare for oralt velvære

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Flovik, Anne Marie

  Munnstell

  Godt munnstell nødvendig og helsebringende. 124 s. Oslo: Akribe, 2005. Pris NOK 198

  ISBN 82-7950-105-3

  Dette er en engasjert og velskrevet orientering om godt munnstell i sykehus, sykehjem og hjemmesykepleie. Forfatteren påpeker at munnpleie bør være en grunnleggende del av stellet og at det krever profesjonelle, strukturerte rutiner. Munnhulen er en intim og personlig sfære. Når pasienten ikke kan gjøre munnstellet selv, må derfor pleiepersonellet utføre det med omtanke og på en respektfull måte. Boken angis å være beregnet på helsepersonell, pasienter og pårørende, men sykepleiere er den mest aktuelle målgruppen. Hovedavsnittene er: sykepleierens ansvar, sykepleierpraksis, fysiologiske og mikrobielle forhold i munnhulen, intervensjoner og ubehag i munnhulen, generelt munnstell, spesielt munnstell og andre råd og tips om munnhygiene.

  Det forklares greit hvorfor munnpleie er spesielt viktig for syke eller svekkede mennesker. Dersom plakk (bakteriebelegg) får akkumulere på tenner og i munnen, utvikles en sykdomsfremkallende mikroflora. Hos syke bidrar mange faktorer, blant annet munntørrhet, til at plakket raskere blir mer patogent. Dess sykere pasienten er, dess hyppigere må tenner og munnhule rengjøres, samt munnslimhinnen fuktes og leppene smøres. Godt munnstell kan være livreddende fordi det kan forebygge spredning av patogene mikrober fra munnhulen til lunger og andre organer. Viktig er det også at god munnpleie hindrer slimhinneuttørring og gir oralt velvære.

  Med bakgrunn i blant annet kreftsykepleie, er forfatteren særlig på hjemmebane i avsnittet om spesielt munnstell. Her beskrives detaljerte prosedyrer for munnstell til kritisk syke, som intuberte intensivpasienter, og ved terminal pleie. Det gis også relevante råd for andre grupper, for eksempel operasjonspasienter, pasienter som får strålebehandling mot munn- og halsregionen, gamle og tannløse.

  Bokens mest diskutable avsnitt er det siste med andre råd og tips om munnhygiene. For eksempel angis det at gode råd ved sprekker og sår i munnvikene er å smøre disse med ørevoks eller pensle med gulrotjuice. Slike ukonvensjonelle anbefalinger er forhåpentligvis ikke beregnet på profesjonell sykepleie. Selv om det kan finnes antimikrobielle eller andre gunstige faktorer i ørevoks, er dette ikke en dokumentert behandling. Hvordan skulle den eventuelt gjennomføres i praksis? Mangelfull ernæring (vitamin B) er en mulig årsaksfaktor til sår i munnvikene. Det vil da være riktigere å sikre at pasienten ikke lider av ernæringsmangel, enn å pensle med gulrotsaft.

  Til tross for noen kritiske bemerkninger er dette en anbefalelsesverdig bok for grunn- og videreutdanning av helsepersonell. Autoriteter innen geriatri hevder at dersom munnstellet er godt, vil vi ikke plages av sult og tørst i den terminale fase. For mange av oss vil det da være kjærkomment om pleiepersonellet har en veileder som denne og utfører de anbefalte rutiner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media